Hilde Opoku

Ville heller innført kortere arbeidstid

12. mars 2015

De Grønne mener at den nye arbeidsmiljøloven vil svekke arbeidstakernes rettigheter og belaste klimaet og miljøet ytterligere.

– Vi bør ta ut mer av effektivitetsveksten i kortere arbeidstid fremfor i mer lønn, sier Hilde Opoku, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Høyre, Frp, Venstre og KrF har blitt enige om en ny arbeidsmiljølov, som ble lagt frem i dag. Den nye loven åpner for økt bruk av midlertidige ansettelser og mer søndagsjobbing.

Svekker rettigheter

Miljøpartiet De Grønne mener flere av punktene i forslaget til ny arbeidsmiljølov vil svekke arbeidstakernes rettigheter, og at mer søndagsjobbing vil belaste klimaet og miljøet ytterligere.

– Økt søndagsjobbing, bruk av midlertidige ansettelser og økt overtid er endringer i norsk arbeidsliv som vil svekke arbeidstakeres rettigheter, særlig svakere grupper. De Grønne er imidlertid positive til at retten til å få fast jobb senkes fra 4 til 3 år, sier De Grønnes nasjonale talskvinne, Hilde Opoku.

Økt miljøbelastning

– Mer søndagsjobbing vil føre til økt belastning på klima og miljø, sier Opoku.

Miljøpartiet De Grønne ville heller innført kortere arbeidstid enn forslagene de borgerlige partiene har blitt enige om i arbeidsmiljøloven.

– Vi bør ta ut mer av effektivitetsveksten i kortere arbeidstid fremfor i mer lønn. Dette tiltaket kunne bidratt til at flere av dem som står utenfor arbeidslivet blir inkludert uten å uthule rettighetene i arbeidsmiljøloven, sier talskvinne Hilde Opoku.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny