Kullkraftverk

Vis klimamuskler, Erna!

25. mars 2015

Den blåblå regjeringen overlater ansvaret til EU når Norges klimapolitikk skal utformes. De Grønne mener dette er ansvarsfraskrivelse, og et skalkeskjul for å kunne fortsette dagens oljepolitikk.

I likhet med resten av verdens land skal Norge i disse dager melde inn våre forpliktelser for 2030 til det viktige klimatoppmøtet i Paris i desember.

Med støtte fra KrF og Venstre – og med Arbeiderpartiet luskende fornøyde i bakgrunnen – viderefører dessverre dagens regjering en politikk som er laget for å beskytte norsk olje- og gassindustri. De Grønne etterspør en regjering som utformer sin egen ambisiøse klimapolitikk, og ikke overlater ansvaret til EU.

Et norsk ansvar

Siden den første oljen på norsk sokkel ble funnet i 1969, er 14 tusen millioner tonn CO2 sluppet ut i atmosfæren, ifølge klimaforsker Glen Peters ved CICERO Senter for klimaforskning. Dette betyr at Norge er at av de landene som har aller størst ansvar for klimaendringene. Dette er en erkjennelse som dagens regjering ikke virker å ta innover seg.

Ingen aner nemlig hva regjeringens såkalte mål faktisk vil bety for Norge i form av reelle utslippskutt. Norges suverent største klimabombe, oljesektoren, er ikke nevnt med et ord i regjeringens stortingsmelding om nye klimamål, men oljeministeren forsikret så sent som mandag at norsk oljevirksomhet skal fortsette uten brems langt inn i neste generasjon.

Klare klimamål

De Grønne mener Norge må vedta en klimapolitikk som omfatter all klimapåvirkning og alle viktige virkemidler som Norge har ansvar for, ikke bare en liten del. Vi ønsker å få dette på plass:

1. Et klart mål for norske innenlandske utslipp. I tråd med vårt historiske ansvar som et rikt oljeland, bør de innenlandske norske utslippene i 2030 reduseres til 20 millioner tonn CO2, tilsvarende et 60 prosent kutt fra 1990-nivået vårt.

2. Olje, kull og gass er selve problemet. De Grønne foreslår at Norge skal melde inn som forpliktelse til FN at vi skal fase ut norsk olje- og gassproduksjon i løpet av en 20-årsperiode.

3. Vi har tjent oss søkkrike på å skape klimaendringer. De Grønne mener derfor Norge bør gå foran med et kraftfullt bidrag til klimafinansiering, og forplikte oss til å overføre 1 % av BNI til klimatiltak i u-land innen 2020.

4. Til sist mener vi Norge burde gå foran og melde til FN at vi vil at våre sparepenger skal investeres i en framtiden vi vil ha, ikke i å ødelegge jordens klima. Innen 2020 bør oljefondet trekke seg ut av alle fossile investeringer.

De Grønne er tilhengere av å samarbeide tett med EU i klimapolitikken. Men vi forholder oss utenforstående til hvorfor ikke Stortinget skal kunne sette ambisiøse klimamål selv. Vi bør ikke overlate til EU å gi oss klimamål. Den norske befolkningen etterspør mer handling i klimapolitikken. Nå er det opp til dagens regjering å innfri.

Vis klimamuskler, Erna!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny