Voksende engasjement mot tjæresand

15. mai 2012

Torfinn Ingeborgrud under Statoils generalforsamling.

Kampanjen for å få Statoil til å trekke seg ut av det sterkt forurensende og omstridte tjæresand-prosjektet i Canada tiltar i styrke. På Statoils generalforsamling som ble avholdt i Stavanger på tirsdag stemte dobbelt så mange for forslaget til WWF og Greenpeace i forhold til ifjor. Aksjonærene som stemte for at Statoil skulle trekke seg ut stod for en aksjeverdi på hele 7,6 milliarder norske kroner. Blant de som stemte for var ikke bare miljøvernere, men bedriftene Storebrand, Folksam og Opplysningsvesenets fond som forvalter eiendommene til Den Norske Kirke.

Miljøpartiet De Grønne var godt representert, både utenfor og innenfor generalforsamlingen. Medlemmer av MDG og Grønn Ungdom i Rogaland demonstrerte sammen med Natur og Ungdom, WWF, Greenpeace, Besteforeldrenes klimaaksjon og Unge Venstre. Lokallaget til De Grønne i Stavanger hadde ordnet med musikere som spilte Griegs sørgemarsj for anledningen.

Under selve generalforsamlingen holdt Torfinn Ingeborgrud og Bente Bakke engasjerte innlegg til støtte for forslaget fra Greenpeace og WWF. Ingeborgrud er bystyremedlem for De Grønne i Stavanger, og Bakke er tidligere stortingspolitiker for Høyre som meldte overgang til Miljøpartiet De Grønne ifjor, blant annet på grunn av tjæresand-saken.

Ingeborgrud fokuserte i sitt innlegg på at utvinning av tjæresand fører til forurensing av grunnvannet på grunn av at den inneholder flere miljøgifter og tungmetaller som skilles ut i prosessen.

– Litt lenger nord i Alberta kan man allerede nå se økte forekomster av kreft hos lokalbefolkningen. Her er det snakk om en urbefolkning som i hundrevis av år har hentet mat fra lokale innsjøer og elver. Forurensning av grunnvann og vassdrag truer dermed det tradisjonelle levesettet, livsgrunnlaget, og helsen, sa Ingeborgrud

Han åpnet sitt innlegg med å si at Statoil er noe en vanligvis assosierer med positive verdier, men at selskapet må vise at de er dette omdømmet verdig.  

– Fortsatt engasjement i oljesand er ikke forenelig med den etiske standard vi alle ønsker at Statoil, vårt eget oljeselskap, skal ha, sa Ingeborgrud

Bente Bakke etterlyste en begrunnelse fra styret i Statoil for hvorfor Statoil skal involvere seg i et så uetisk prosjekt, blant andre fra tidligere olje- og energiminister Marit Arnstad fra Senterpartiet.

– Her sitter noen av de mektigste og viktigste personene i Norge. Jeg har flere ganger bedt dem om å gi en begrunnelse, men blir bare møtt med stillhet, sa Bakke.

Hun holdt en sterk appell der hun ba aksjonærene tenke nøye igjennom hva de skal si til sine barnebarn om hva de gjorde for å stanse den globale oppvarmingen.

Selv om forslaget fra miljøbevegelsen falt, viser den økende støtten at stadig flere av de som eier Statoil – dvs. det norske folk – ønsker at regjeringen skal bruke sin aksjemajoritet og ikke bare være en passiv aksjonær. Miljøpartiet De Grønne kommer til å fortsette arbeidet for at Statoil ikke skal drive med denne typen miljøskadelig virksomhet, og fortsette å legge press på regjeringen i denne saken.

Les medias dekning av kampanjen her:

Stavanger Aftenblad

Rogalands avis

NRK 

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny