Hvem er vi

Talspersoner Une Bastholm og Arild Hermstad

Miljøpartiet De Grønne er et landsdekkende politisk parti som jobber for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Lederne i Miljøpartiet De Grønne er de to nasjonale talspersoner Une Aina Bastholm og Arild Hermstad. Miljøpartiet De Grønne har dermed ikke en partileder og nestleder som andre partier. De to talspersonene, en av hvert kjønn, treffer istedenfor beslutninger sammen.

Det nasjonale grønne gjennombruddet kom ved Stortingsvalget i 2013, da vi fikk 2,8 prosent av stemmene. Dette førte til at Rasmus Hansson ble innvalgt på Stortinget som partiets første stortingsrepresentant.

2015 ble året da partiet virkelig slo gjennom lokalt: Med 4,2 prosent av stemmene ved kommunestyrevalget, og 5,0 prosent ved fylkestingsvalget gikk vi fra å ha 30 representanter på kommune- og fylkestingsnivå til å få 285 folkevalgte spredd over hele landet!

Med bare en stortingsrepresentant har vi markert oss sterkt både på Stortinget og i media. Det kommer vi til å fortsette med i vår andre stortingsperiode, nå med Une Bastholm som vår representant på Stortinget.

Vi vil ha deg med på laget! Les om vår politikk eller bli medlem i dag.

Vår organisasjon

Miljøpartiet De Grønnes delte ledelse mellom to talspersoner, en av hvert kjønn, er en vanlig ordning i mange grønne partier i Europa. Ordningen er valgt for å bidra til likestilling og maktspredning.

Når de to talspersonene ikke blir enige om beslutninger som må tas raskt, og derfor ikke kan tas videre til sentralstyret, blir beslutningene tatt i arbeidsutvalget.

Partiets medlemmer hører til hvert sitt lokal- eller fylkeslag. Finn ditt lokal- eller fylkeslag her, eller bli medlem her!

Landsmøtet

Landsmøtet er partiets høyeste organ. Landsmøtet holdes minst én gang hvert år og behandler følgende saker: Valg til sentrale tillitsverv, samt regnskap, budsjett og årsmelding for sentrale partiorganer.
Les mer om landsmøtet her

Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste organ mellom landsmøtet. Landsstyret består av talspersonene, en representant fra hvert fylkeslag, en representant fra Grønn Ungdom, Grønne Studenter, og Grønt Kvinnenettverks leder. Les mer om landsstyret her.

Sentralstyret

Sentralstyret består av talspersonene, partisekretær, internasjonal kontakt, 6 andre landsmøtevalgte medlemmer samt en av talspersonene for Grønn Ungdom. Les mer om sentralstyret her.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av talspersonene og partisekretæren. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker som er delegert av sentralstyret eller landsstyret, og i saker som krever så rask behandling at sentralstyret vanskelig kan innkalles.

Sekretariatet

Partiets nasjonale sekretariat ledes av partisekretær Lars Gaupset. Nasjonal talsperson Arild Hermstad har kontoret sitt ved partisekretariatet. I tillegg kommer fylkessekretærer.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 5 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer uten andre sentrale verv i partiet. Les mer om Kontrollkomiteen her.

Internasjonalt utvalg

Internasjonal utvalg skal bistå sentralstyrets internasjonal kontakt sitt i arbeid. Les mer om internasjonalt utvalg her.

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 7 medlemmer med 6 nummererte varamedlemmer. Valgkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i partiet. Valgkomiteen skal også innstille på programkomité de årene dette er aktuelt. Her finner du valgkomiteens oppgaver og mandat og vedtekter.

Sideorganisasjoner

  • Grønn Ungdom er De Grønnes ungdomsorganisasjon.
  • Grønne Studenter er partiets studentorganisasjon.
  • Grønt Kvinnenettverk er partiets kvinnenettverk. Grønt Kvinnenettverks styre og vedtekter vedtas av landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne, på samme måte som for partiets øvrige verv og vedtekter.

En global grønn bevegelse

Vi er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og er medlem av European Green Party (EGP) og Global Greens. Vårt søsterparti i Sverige, Miljöpartiet de gröna, er det fjerde største partiet i Riksdagen og sitter i regjering med Socialdemokratarna. Grønne partier har også opplevd fremgang i land som Frankrike og Tyskland.

Styringsdokumenter

Meny