Stortingsgruppa

Høsten 2013 ble Miljøpartiet De Grønne for første gang valgt inn på Stortinget. I denne perioden hadde vi én stortingsrepresentant fra Oslo, Rasmus Hansson. I stortingsperioden 2017 – 2021 er Une Bastholm, også Oslo, vår representant. 1. vara er Per Espen Stoknes, og 2. vara er Kristoffer Robin Haug.

De Grønne er representert i Valgkomiteen, Finanskomiteen, Energi- og miljøkomiteen (EMK), samt den utvidede Utenriks- og forsvarskomiteen (Duufk).

Meny