Personopplysninger og -vern

Personvern er viktig for Miljøpartiet De Grønne. Vi har et eget kapittel i partiprogrammet om digitale rettigheter, og når du deltar i og bidrar til partiets arbeid tar vi dine personopplysninger på alvor.

Som parti er vi underlagt Personopplysningsloven og Partifinansieringsloven.

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Partifinansieringsloven inneholder regler om offentliggjøring av bidrag til politiske partier.

E-postlister:

Som medlem vil du motta nyhetsbrev fra organisasjonen. Når du blir medlem blir e-postadressen din lagt til en liste lokalt, og denne vil kunne brukes til å kontakte deg en gang i blant. Vi vil ikke bruke din e-postadresse til andre formål enn å sende nyhetsbrev til e-postadressen, og vil heller ikke gjøre din adresse kjent for andre abonnenter på e-postlisten. Ved oppsigelse av abonnementet slettes e-postadressen.

Medlemsregister

I medlemsregisteret registrerer vi ikke personnummer. Utover dette registreres eventuelle verv det enkelte medlem måtte ha eller få i folkevalgte organer og betalingshistorikk for medlemskontingent.

Tilgang til hele medlemsregisteret har ansatte i det sentrale sekretariatet. Tilgangen til registeret er hierarkisk oppbygd. Dvs at feks fylkesledere og regionssekretærer kun har tilgang til registrerte medlemmer i sitt eget fylkeslag, mens lokallagsledere kun har tilgang til registrerte medlemmer i sitt eget lokallag. De Grønnes medlemslister er konfidensielle og skal aldri utleveres til andre enn de som har fått tilgang gjennom sitt verv eller engasjement i organisasjonen. De som ønsker innsyn i personopplysninger som er lagret om dem, kan sende en epost til mdg@mdg.no.

Donasjoner

I henhold til Partifinansieringsloven offentliggjør De Grønne bidrag til partiet etter de reglene som gjelder. Les mer på partifinansiering.no.

Meny