Personvern og informasjonskapsler

Sist oppdatert 11.09.2018

Personvernerklæring

Personvern er viktig for Miljøpartiet De Grønne. Vi har et eget kapittel i partiprogrammet om digitale rettigheter, og når du deltar i og bidrar til partiets arbeid tar vi dine personopplysninger på alvor. Dersom du har spørsmål om personvern hos MDG kan du sende en e-post til personvern@mdg.no.

Som parti er vi underlagt personopplysningsloven og partiloven og partilovforskriften.

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Partiloven og partilovforskriften stiller særskilte krav til oppbevaring av informasjon, og visse tilfeller offentliggjøring av informasjon om bidrag som er blitt gitt til partiet (gaver).

E-postlister for medlemmer
Som medlem vil du motta nyhetsbrev fra organisasjonen. Når du blir medlem blir e-postadressen din lagt til en liste lokalt, og denne vil kunne brukes til å kontakte deg en gang i blant. Vi vil ikke gjøre din adresse kjent for andre abonnenter på e-postlisten eller selge den til en tredjepart.

E-postlister for nyhetsbrev
Når du melder deg på for å motta nyhetsbrev vil det bli samlet inn kontaktinformasjon. Kontaktinformasjonen din blir samlet inn for at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev som er tilpasset hver enkelt bruker. For å sende deg nyhetsbrev vil vi derfor samle inn fornavn, etternavn og e-postadresse. I tillegg kan du velge å legge inn ditt telefonnummer. Vi vil ikke gjøre din adresse kjent for andre abonnenter på e-postlisten eller selge den til en tredjepart. Opplysningene som blir samlet inn vil hovedsakelig bli behandlet av organisasjonssjefen hos Miljøpartiet De grønne, men kan også bli behandlet av andre ansatte ved sekretariatet.

For å sende deg nyhetsbrev benytter vi oss av en tjenesteleverandør som heter NationBuilder som har server i USA. For å forsikre oss om at personvernet til den registrerte blir ivaretatt er leverandøren av tjenesten underlagt Privacy Shield.

Kontaktinformasjonen din vil bli lagret så lenge du fortsatt ønsker å motta nyhetsbrev. Ved oppsigelse av abonnementet slettes kontaktinformasjonen din og du vil ikke lenger motta nyhetsbrev.

Medlemsregister
Tilgang til hele medlemsregisteret har ansatte i det sentrale sekretariatet. Tilgangen til registeret er hierarkisk oppbygd. Det vil si at for eksempel tillitsvalgte på fylkesnivå kun har tilgang til registrerte medlemmer i sitt eget fylkeslag, mens tillitsvalgte på lokalt nivå kun har tilgang til registrerte medlemmer i sitt eget lokallag. De Grønnes medlemslister er konfidensielle og skal aldri utleveres til andre enn de som har fått tilgang gjennom sitt verv eller engasjement i organisasjonen. De som ønsker innsyn i personopplysninger som er lagret om dem, kan sende en e-post til medlem@mdg.no.

Utmelding sendes til medlem@mdg.no.

Bidrag til partiet
Miljøpartiet De Grønne er pliktige etter loven til å lagre informasjon om beløp, navn og adresse til bidragsytere som gir gaver i form av penger eller rabatterte tjenester i minst 5 år. For å holde kontakt med bidragsytere lagrer vi også telefonnummer og e-post i de tilfeller hvor dette er oppgitt. I valgår vil mottatte bidrag som i sum overstiger kr 10.000,- bli offentliggjort på SSB sine nettsider. I mellomvalgsår er terskelen for offentligjøring 35.000 kroner. Dette kravet er satt for å sikre allmennheten innsyn i finansieringen av de politiske partiene. Miljøpartiet De Grønne sin database over mottatte bidrag oppbevares på en server i USA som er beskyttet av personvernsamarbeidet Privacy Shield. MDG bruker den amerikanske plattformen NationBuilder til å holde oversikt over mottatte donasjoner og til å følge opp bidragsytere, NationBuilder har forpliktet seg å overholde standardene satt av det europeiske regelverket GDPR. I de tilfeller hvor en bidragsyter enten er folkevalgt for MDG eller har gitt sitt samtykke til å være registrert i frivilligdatabasen til partiet, så vil informasjon om slike forhold bli sammenstilt med vedkommendes bidragshistorikk. Denne informasjonen er kun tilgjengelig for de enkelte ansatte i partiets administrasjon.

Dine rettigheter som registrert

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du sende en e-post til personvern@mdg.no. Du har krav på at vi innfrir dine rettigheter uten unødige opphold og senest innen 30 dager.

Rett til innsyn
Du har rett til innsyn på om vi behandler opplysninger om deg, og dersom dette er tilfellet har du rett til innsyn i hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Du kan lese mer om retten til innsyn på Datatilsynet sine sider.

Rett til retting
Du har rett til at vi retter feil i opplysninger vi har om deg.

Du kan lese mer om retten til retting på Datatilsynet sine sider.

Rett til sletting (rett til å bli glemt)
I visse situasjoner kan du kreve at vi sletter opplysninger vi har lagret om deg.

Du kan lese mer om når du har rett til sletting på Datatilsynet sine sider.

Rett til begrensing
I noen situasjoner har du rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysninger om deg.

Du kan lese mer om når du har rett til å be om begrenset behandling på Datatilsynet side sider.

Rett til dataportabilitet
Du har retten til å få utlevert opplysningene vi har om deg og gjenbruke disse hos andre systemer og tjenester. Denne retten gjelder kun hvis opplysningene er samlet inn basert på samtykke eller kontrakt.

Du kan lese mer om retten til dataportabilitet på Datatilsynet sine sider.

Rett til å klage
Dersom du mener at vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven har du rett til å klage. Du kan ta kontakt med oss ved å sende en e-post til personverndg.no. Du kan også klage til tilsynsmyndigheten, som er Datatilsynet.

Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler, også kjent som “Cookies”, er små tekstfiler som lagres lokalt på enheten din når du laster inn en nettside. Disse blir som oftest brukt slik at nettstedet husker informasjon for brukere, sånn som om brukeren er logget inn, har valgt spesifikke innstillinger eller at den har lagt en vare i en handlekurv. Informasjonskapsler kan også bli brukt for å lagre informasjon om hvordan brukere navigerer på et nettsted.

Ved å benytte MDG.no og alle tilhørende undersider samtykker du til bruk av informasjonskapsler (cookies).

På MDG.no brukes Google Analytics for å føre statistikk over bruken av vårt nettsted. Det samles inn informasjon om hvordan brukere navigerer, hvilket område brukere er fra, på hvilke tidspunkt brukeren besøker sidene våre, hvilket operativsystem og hvilken nettleser som benyttes. Informasjonen som samles inn kan ikke spores tilbake til brukeren og blir kun benyttet av MDG.no for å forbedre brukeropplevelsen på nettsidene våre.

Vi bruker en plug-in fra Facebook som bruker cookies for at brukere skal kunne like eller dele innhold fra siden vår.

For kunne ta imot bidrag til partiet bruker vi betalingsløsningen Stripe. Stripe benytter cookies som lar oss ta imot bidrag gjennom nettsiden vår på en sikker måte.

Hvordan administrere og slette informasjonskapsler

De fleste nettlesere tillater bruk av cookies automatisk, men man kan velge å skru av eller slette informasjonskapsler på enheten sin. Hvis du ønsker å skru av eller slette informasjonskapsler på din enhet kan du finne informasjon om hvordan dette gjøres under. Vær oppmerksom på at noen nettsider ikke vil vises riktig og at brukeropplevelsen din kan påvirkes dersom du skrur av bruk av informasjonskapsler.

Administrering og sletting av informasjonskapsler Google Chrome:

Administrering og sletting av informasjonskapsler Safari:

Administrering og sletting av informasjonskapsler Microsoft Edge

Administrering og sletting av informasjonskapsler Firefox.

Administrering og sletting av informasjonskapsler Opera.

Administrering og sletting av informasjonskapsler Internet Explorer.

Meny