Politikk | Cruiseturisme

Cruiseturisme

Cruiseturismen er i dag en av de reiselivsformene som slipper ut mest klimagasser og bidrar til mest lokal forurensing.

MDG vil:

  • Si nei til fossilbasert cruisetrafikk langs norskekysten til fordel for bærekraftig transport og reiseliv.
  • Bygge ut landstrøm raskere for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten i norske byer

En ren cruisenæring

Cruiseturismen slik den foregår i dag er basert på at turister reiser med fly til der cruiset starter, for så å reise med fly hjem igjen når de kommer frem. Det sier seg selv at skip som drasser med seg hele kinosaler, kasinoer og kjøpesentere ender opp med å slippe ut enorme mengder klimagasser. Samtidig bidrar cruisebåter enormt til lokal luftforurensing, og cruisekaiene tar av dyrebar plass enten det er i bysentrum eller i våre mange naturperler på bekostning av folk og natur. Så langt har det skjedd lite endring fra næringens side, og det som skjer går alt for sakte. Derfor sier vi nei til fossilbasert cruisetrafikk langs norskekysten og ønsker å bytte ut den fossilbaserte cruisetrafikken til fordel for mer bærekaftig transport og reiseliv. Dermed vil vi fortsatt åpne opp for skip som går på for eksempel hydrogen, strøm eller biodrivstoff.