En bilpark uten utslipp

El-bil

Hele kjøretøyparken må fases over til miljøvennlig drivstoff uten skadelige klimagassutslipp.

Vi vil:

  • Etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner
  • Fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2020, og fossile varebiler og busser innen 2025
  • Videreføre fordelene for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige
  • Trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff
  • Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud

Fossile kjøretøy må fases ut raskt

Den norske elbilsatsingen er en internasjonal suksesshistorie. Gjennom målrettet satsing har Norge bidratt til å bygge opp et marked for elbiler som har bidratt til å drive frem den teknologiske utviklingen. Ettersom person- og varebiler og buss vil ha en viktig plass i det norske transportsystemet også i framtiden, må denne politikken videreføres og styrkes. De Grønne ønsker en rask omlegging til en utslippsfri veitrafikk. Ved å videreføre fordelene for elbiler og gjøre fossilbiler dyrere vil det lønne seg å velge nullutslippskjøretøyer. En massiv utbygging av energistasjoner sikrer at kjøretøyer uten utslipp blir et reelt alternativ i hele landet.

Mer om vår transportpolitikk finner du i valgprogrammet vårt.

Forslag og tiltak

  • I vårt alternative statsbudsjett for 2017 har vi derfor lansert en bygdemiljøpakke for bærekraftig transport med en satsning på mer enn 3 milliarder i norske distrikter. Denne skal blant annet skal finansiere energistasjoner over hele landet, støtte til leasing av el-bil.
  • Vi har fremmet et forslag om å utrede en klimabelønningsordning, som premierer de som velger en utslippsfri bil, sykkel eller kollektive transportløsninger i hverdagen.
  • Vi ønsker en storsatsing på sykkel og kollektivt. Derfor har vi fremmet forslag om å prioritere sykkel og kollektiv foran kapasitetsøkende veiprosjekter.

Relevante saker:

Meny