Grønt lokalmiljø

Grønt lokalmiljø

De Grønne vil skape lokalmiljøer der folk kan leve, bo, handle, reise og jobbe grønnere.

Vi vil:

  • Øke støtten til kommunale prosjekter for grønne nærområder med økt biologisk mangfold, flere grøntområder og attraktive sosiale byrom og møteplasser
  • Stimulere til flere innovasjonssentre ved universitetene som kan samarbeide med lokale og regionale aktører om sosialt og grønt entreprenørskap
  • Øke de regionale utviklingsmidlene og øremerke økningen til Grønne innovasjonsprosjekter
  • Tredoble støtten til klimaomstilling i norske kommuner gjennom “Klimasatsordningen” og iverksette en storsatsing på klima- og miljørådgivere i kommunene
  • Sørge for trygg og ren luft i norske byer ved å jobbe for bedre kollektivløsninger, stimulere til utskiftning til rentbrennende vedovner samt gi lokalpolitikerne bedre muligheter til å innføre miljødifferensiering i biltrafikken

Ta vare på lokalsamfunnet

De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå dette målet. Vi vil gi norske kommuner og fylker handlingsrom til å bli lokale motorer for nye grønne arbeidsplasser. For å gi handlingsrom til grønn omstilling og bærekraftig næringsutvikling i alle norske kommuner, vil vi øke rammetilskuddet til kommunene betydelig.

Endringer i inntektssystemet

Vi ønsker å utvikle endringer i inntektssystemet for kommunene som fremmer en mer miljøvennlig og omstillingsvennlig kommunalpolitikk. De Grønne ønsker en aktiv næringspolitikk for norske kommuner og fylker til å utvikle det grønne skiftet lokalt.

Lokal bærekraft

Skal Norge lykkes med det grønne skiftet må vi skape entusiasme for det i hele landet gjennom incentiver og støtteordninger. Vi foreslår derfor en bygdemiljøpakke for bærekraftig transport i norske distrikter. I byene vil vi styrke bymiljøavtalene og belønningsordningen for kollektivtransport. Vi ønsker en storsatsning på bærekraftige lokalmiljøer med økt biomangfold, flere grøntområder og attraktive sosiale byrom. Både miljø, livskvalitet og flere møteplasser i lokalsamfunnet er viktige målsettinger.

Mer om vår lokalpolitikk finner du i valgprogrammet vårt.

Tiltak og forslag

Relevante saker:

Meny