Plast og mikroplast

Plast

Plastforsøplingen har blitt ett av verdens største forurensningsproblemer. Miljøpartiet De Grønne vil redusere plastforurensingen.

Vi vil:

  • Merke produkter som inneholder mikroplast
  • Forby ikke-nedbrytbar engangsplast, plastposer og engangsbestikk der hvor miljøvennlige alternativ finnes
  • Innføre en avgift på bruk av fossil plast og øke bruken av fornybar og nedbrytbar plast
  • Hindre plastforsøpling ved å redusere bruken av plastemballasje og plastprodukter og iverksette tiltak som sikrer 70 prosent resirkulering av plast i Norge innen 2025
  • Redusere spredningen av helse- og miljøskadelig mikroplast fra kilder som bildekk, kunstgressbaner, tekstiler, maling og kosmetikk

Stans forsøplingen

Plastforsøplingen har blitt ett av verdens største forurensningsproblemer. Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker. Det er derfor nødvendig å starte et systematisk arbeid for å redusere denne forurensningen. Den marine forsøplingen kan begrenses kraftig med enkle tiltak som er lønnsomme eller svært rimelige. Flere av tiltakene De Grønne går inn for vil i tillegg kunne bidra til å skape nye varige grønne arbeidsplasser over hele landet og økt resirkulering av materialer og ressurser.

Internasjonal innsats

Plastforsøpling er et globalt problem, i og med at plastproduktene enkelt spres over lange avstander. Norge har lang erfaring med å drive internasjonalt miljøsamarbeid og høy kompetanse på systemer for håndtering og gjenbruk av plastavfall.  Vi er derfor i en god posisjon til å være initiativtaker og pådriver for arbeid med en internasjonal avtale om produksjon, bruk og håndtering av plast. Hovedmålet for en slik avtale må være å redusere utslipp, ressursbruk, forsøpling og miljøskade på globale økosystemer.

Mer om vår politikk på dette området finner du i valgprogrammet.

Forslag og tiltak

  • Vi har foreslått en avgift på all fossil plastemballasje i vårt alternative statsbudsjett for å redusere forbruket og stimulere til bruk av bioplast
  • Vi har fremmet forslag til 10 punkter for å redusere plastforurensningen nasjonalt
  • Vi har fremmet forslag om en internasjonal konvensjon om plastforurensning
  • Vi har også etterlyst og foreslått tiltak mot spredning av mikroplast fra kunstgressbaner og bildekk.

Relevante saker:

Meny