Vår politikk

Resolusjon: Erna Solberg bør erstatte Sylvi Listhaug som justisminister

Vedtatt av MDGs landsstyre, 18. mars 2018

Resolusjon fra MDGs landsstyre: Omforent forslag fra redaksjonskomiteen. Erna Solberg bør erstatte Sylvi Listhaug som justisminister.

Den siste uka har justisminister Sylvi Listhaug (FRP) vist oss at det ikke er mulig å ha tillit til henne som landets justisminister. Miljøpartiet De Grønnes (MDG) landsstyre oppfordrer statsminister Erna Solberg til å ta sitt ansvar som regjeringsleder og erstatte Listhaug med en ny justisminister.

Flere hendelser i Sylvi Listhaug sin periode som statsråd har skapt skepsis for om MDG kan ha tillit til henne. Hun har gjennom flere uttalelser bidratt til splittelse, fragmentering og hat. Hendelser den siste uka har overbevist De Grønne om at Sylvi Listhaug ikke er tilliten verdig som justisminister.

I etterkant av at Fremskrittspartiet ble nedstemt av Stortingsflertallet i et vedtak om å kunne frata norske fremmedkrigere deres norske statsborgerskap uten dom fra en domstol, skrev justisminister Listhaug en uttalelse på Facebook om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av å beskytte terrorister enn nasjonens sikkerhet. Her går Sylvi Listhaug langt over streken for hvordan en statsråd og en justisminister skal oppføre seg. Denne typen usaklige kritikk rammer MDG og hele resten av Stortinget.

Tilliten til Listhaug som justisminister ble enda mer svekket etter at saken var oppe i Stortinget. De Grønne finner det svært kritikkverdig at Listhaug ikke øyeblikkelig ba om unnskyldning for sitt Facebook innlegg. Hun har ved denne opptredenen bidratt til å svekke regjeringens legitimitet. Listhaug har også bidratt til å skape økt polarisering og konflikt i samfunnet. Vi i MDG mener hun er er uegnet til å være justisminister

Miljøpartiet De Grønne vil støtte et mistillitsforslag mot Listhaug i Stortinget, dersom statsminister Erna Solberg ikke raskt erstatte Listhaug. De Grønne oppfordrer KrF til å stemme for mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug sammen med resten av opposisjonen, for å sørge for at hun blir erstattet av en justisminister velgerne og opposisjonen på Stortinget kan ha tillit til.

Meny