Politikk | Ukraina

Ukraina

Miljøpartiet De Grønne fordømmer på det sterkeste Russlands invasjon av Ukraina.

Vi vil jobbe for for fred og dialog så lenge det er mulig, samtidig har vi en moralsk plikt til å beskytte de som kjemper for sitt demokrati når det er under angrep.

MDG støtter regjeringens beslutning om å sende våpen til Ukraina, inkludert A-materiell som kan bidra til til å styrke forsvaret av Ukrainas demokrati, territorium og suverenitet. 

– Å støtte sending av A-materiell var en vanskelig avgjørelse, men situasjonen er nå ekstraordinær. Russland har uten provokasjoner angrepet et naboland i åpenbar strid med folkeretten. Vi støtter det ukrainske folkets rett til frihet og fred, og i den desperate situasjonen de står i nå krever det at vi også er villige til å sende våpen, sier nestleder Arild Hermstad.

Sikkerhetspolitikk

MDG oppfordrer til diplomati, dialog og avspenning, og her er EU og NATO viktige, samtidig som Norge kan ta en mer aktiv rolle gjennom egne etablerte vennligsinnede kanaler. 

MDG støtter norsk medlemskap i NATO som en viktig forsvarsallianse. MDG mener Norge bør bidra til å sikre et godt kollektivt forsvar av NATO-lands territorium og bidra hvis NATO ber om hjelp til utplassering av flere soldater i andre NATO-land.

Olje, gass og strøm

Et skifte til et fornybart energisystem i Europa er god klimapolitikk og god sikkerhetspolitikk. Her kan Norge virkelig gjøre en stor en forskjell ved å bidra med grønn energi, som havvind, via utenlandskabler til et felles europeisk energisystem, som sikrer trygg tilgang på energi uten å være avhengig av gass fra Russland. Etter Putins invasjon i Ukraina må stabilitet og energisikkerhet i Europa bli et sentralt mål for Norges energipolitikk. 

På kort sikt vil vi fortsette å eksportere gass til Europa, så de lettere kan slutte med russisk gass. Men MDG endrer ikke klimapolitikk som følge av krigen, vi vil fortsatt stanse all oljeleting og legge om fra olje og gass til andre næringer innen 2035. Mer oljeleting vil ikke "hjelpe" Europa før om mange år, og bidrar ikke til grønn omstilling, som er EUs mål.

I tillegg er den nye FN-rapporten en påminnelse om at klimatrusselen er en like eksistensiell trussel som krig. Klimaproblemet forsvinner ikke selv om det også er krig i Ukraina. 

Energieffektivisering og strømsparing i Norge kan også bidra til at Europa lettere kan kutte ut gass fra Russland, ved at prisene går ned og vi kan eksportere mer.

Les hos Nettavisen: Må ha to kriser i hodet på én gang

Sanksjoner mot Russland

MDG støtter at det innføres virkningsfulle økonomiske sanksjoner mot Russland.

Dette betyr å støtte EUs sanksjoner, å trekke norske investeringer i landet blant annet gjennom oljefondet og Equinor, samt å støtte at gassrørledningen Nord Stream 2 stanses. Russiske selskapers tilgang til norsk sokkel bør også vurderes, og vi ønsker ikke at russiske selskaper skal være en del av bransjeforeningen Norsk olje og gass.

Vi støtter også våre europeiske søsterpartier som har gått inn for full importstans av russisk energi og mineraler. Dette inkluderer da Nord Stream 1 og andre gassledninger som fortsatt eksporterer gass fra Russland til Tyskland samtidig som invasjonen av Ukraina pågår.

MDG vil aktivt støtte demokratiske motkrefter mot Putin i Russland og følger menneskerettighetssituasjonen i landet nøye. Det samme gjelder også situasjonen i Hviterussland.

Les hos VG: MDG mener regjeringen bør trekke Equinor ut av Russland

Les hos E24: MDG og Rødt ønsker russiske oligarker ut av norsk olje og gass