Regjeringens tilbud ligner ikke grisen!

I dag la regjeringa fram sitt tilbud til årets jordbruksoppgjør. Tilbudet er grunnlaget for årets forhandlinger mellom staten og bondeorganisasjonene om priser og statsstøtte til norsk matproduksjon. Miljøpartiet De Grønne mener tilbudet tar jordbruket i feil retning, og er så dårlig at bøndene bør bryte.

– Bøndene bør bryte, og de bør gjøre det på vegne av oss alle. Både bonde, forbruker og dyr har mer å tjene på at Stortinget behandler jordbruksoppgjøret enn at regjeringen gjør det, sier Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson for MDG.

En annet flertall i Stortinget

Dersom tilbudet havner i Stortinget, kan Venstre og KrF velge å heller danne flertall sammen med De Grønne, Ap, Sp og SV. Sist det ble brudd i forhandlingene var i 2014. Den gangen endte det med et kompromiss mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre.

– Det er mange gode grunner til at bondeorganisasjonen i utgangspunktet forhandler med regjeringen. Men når regjeringen vil motsatt vei enn alle andre, bør bøndene heller se seg om etter et mer bærekraftig flertall i Stortinget. Regjeringens tilbud ligner ikke grisen, sier Bastholm.

Regjeringen legger opp til å kutte den direkte støtten fra staten med 70 millioner kroner. De Grønne er enige i at mer av bøndenes inntekter på sikt skal kunne tas ut i pris, men med dette kuttet nå blir det stadig vanskeligere å være bonde uten å drive stort og med store investeringer, entype drift som øker gjelden i landbruket og gjør det vanskeligere å bruke beite og eng.

– Vi ser noen lyspunkter i statens tilbud, som relativt mer til kornproduksjon og økt støtte til beite. Men beitestøtte hjelper lite når det ikke lønner seg å drive bruk i nærheten av beitene resten av året. Regjeringen er her på kollisjonskurs med Stortinget, sier Bastholm.

Misbruker forbrukernes tillit

De Grønne mener at heller ikke Stortinget kan akseptere at en mindretallsregjering durer på med store endringer i jordbruket som undergraver matsikkerheten. Utviklingen med stadig mer sentralisering er i strid med forbrukerenes ønske om kvalitetsmat med lokal identitet, hvor dyrene har det bra og miljøhensyn blir ivaretatt.

– I Norge har vi høy tillit til staten. Når vi står i butikken har vi som forutsetning at staten sørger for at maten er i tråd med våre felles verdier, uansett pris. Når regjeringen fører en landbrukspolitikk som undergraver lokal produksjon, miljø, kvalitet og dyrevelferd, misbrukes denne tilliten, sier Bastholm.

 

Les Une Aina Bastholms kronikk om hvorfor bøndene bør bryte forhandlingene i Dagbladet: http://www.dagbladet.no/2016/05/04/kultur/meninger/debatt/landbruksoppgjoret/bondelaget/44118789/

Les mer om De Grønnes innspill til jordbruksforhandlingene i Nationen: Les mer om De Grønnes tanker om jordbruksoppgjøret: http://bit.ly/1WlEraF

De Grønne har kommet med forslag i jordbruksoppgjøret helt siden vi kom inn på Storinget. Les våre alternative forslag til jordbruksoppgjøret i 2015 og i 2014.

Meny