Fylkessekretær for Telemark MDG

06. juni 2018

Brenner du for at Miljøpartiet De Grønne skal vinne lokalvalget i 2019, og for å bygge en sterk organisasjon?

Vi er på jakt etter en fylkessekretær som kan jobbe på oppdrag fra Telemark MDG i 50% stilling, med mulighet for utvidelse av stillingen. Telemark MDG har to representanter i fylkestinget, 6 lokallag, 13 folkevalgte i kommuner og over 200 medlemmer.

Fylkessekretæren vil bl. a være i sentral i arbeidet med å slå sammen Telemark og Vestfold MDG og med å stille valglister til lokalvalget neste år.

Vedkommende vil ha sin arbeidsplass på partikontoret i Oslo, og inngå i en organisasjonsavdeling bestående av åtte personer. Nærmeste leder er organisasjonssjefen. Det må påregnes noe reisevirksomhet i fylket og kvelds- og helgejobbing i forbindelse med avholdelse av partimøter.

Arbeidsoppgaver:

 • Etablering av nye lokallag og oppfølging av lokallag (f.eks verving)
 • Besvare henvendelser til fylkespartiet (e-post og telefon)
 • Løpende bilagsføring og økonomirapportering
 • Oppfølging av folkevalgte, herunder arrangering av folkevalgtsamlinger i fylket
 • Oppfølging av rapportering til SSB og andre aktører
 • Koordinere arbeid med listestilling
 • Planlegging og koordinering av valgkamp
 • Forberede og legge til rette for sammenslåing mellom fylkeslagene i Vestfold og Telemark

Andre oppgaver kan være aktuelle etter nærmere avtale med Telemark MDG.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • God til å samarbeide med ulike typer mennesker
 • Pågangsmot og evne til å ta initiativ
 • God kjennskap til fylket er ønskelig
 • Høyere utdanning, men relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Må være strukturert og ha evne til å jobbe selvstendig
 • God IT-kompetanse

Søkeren må ikke være medlem av Miljøpartiet De Grønne, men må være lojal mot partiets verdigrunnlag.

Søknadsfrist: 24.06.2018
Tiltredelse: 1. august 2018

Miljøpartiet De Grønne er bundet av tariffavtale mellom YS og Virke, og har en egen Negotia-klubb.

Send søknad og CV til stilling@mdg.no. Kontakt partisekretær Lars Viko Gaupset på telefon 97972086, eller e-post: lars.gaupset@mdg.no, dersom du har spørsmål til stillingen.

Du kan også kontakte klubbleder og tillitsvalgt Hans Joar Høiby-Hansen hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i MDG. Han kan nås på tlf. 47858873 eller hans.joar@mdg.no.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny