Vikariat som organisasjonssjef i Miljøpartiet De Grønne

12. mars 2018

Brenner du for organisasjonsutvikling, team-ledelse og vil bidra til at Miljøpartiet De Grønne gjør et brakvalg i lokalvalget i 2019? Da er dette jobben for deg!

Vår organisasjonssjef går ut i fødselspermisjon fra juni til januar 2019, og i den forbindelse søker vi hennes vikar.

Arbeidsoppgaver:
Stillingen vil rapportere til partisekretær og lede en organisasjonsavdeling bestående av sju medarbeidere (to organisasjonssekretærer og fem fylkessekretærer). Organisasjonssjefen vil jobbe med å utvikle organisasjonen fram mot lokalvalget i 2019, med et særlig fokus på folke- og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. Fokusområder er arbeid med å stille valglister over hele landet, drive med skolering- og lederutvikling og bygge opp et folkevalgt-nettverk. Å sørge for god informasjonsflyt i organisasjonen er en viktig del av stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Bør ha ledererfaring, helst med personalansvar for medarbeidere
  • Erfaring fra prosjektledelse med budsjettansvar
  • Evne til å tenke strategisk om utvikling av organisasjonen

Søkeren må ikke være medlem av Miljøpartiet De Grønne, men må være lojal mot partiets verdigrunnlag.

Søknadsfrist: 02.04.2018

Tiltredelse: Etter avtale, men ønsket oppstart er i juni.

Lønn: Etter avtale. Stillingen vil avlønnes som en mellomleder-stilling, men lønnsnivå vil avhenge av søkerens kompetanse og erfaring.

Miljøpartiet De Grønne er bundet av tariffavtale mellom YS og Virke, og har en egen Negotia-klubb.

Send søknad og CV til stilling@mdg.no.
Kontakt partisekretær Lars Viko Gaupset på telefon 97972086, eller e-post: lars.gaupset@mdg.no, eller organisasjonssjef Ragnhild Sjyvollen på tlf 92289403 eller ragnhild.sjyvollen@mdg.no dersom du har spørsmål til stillingen.

Du kan også kontakte klubbleder og tillitsvalgt Hans Joar Høiby Hansen hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i MDG. Han kan nås på tlf. 47858873 eller hans.joar@mdg.no.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny