Per Espen Stoknes

Grønt gjennomslag for livskvalitet på Stortinget

13. april 2018

– Dette er fantastisk! Jeg er stolt av at De Grønne nå får gjennomslag for en storstilt satsning på psykisk helse. Nå gir vi en marsjordre til helseminister Bent Høie, sier stortingsrepresentant Per Espen Stoknes.

Miljøpartiet De Grønne ønsker at bedre måling av befolkningens livskvalitet skal være en del av grunnlaget for norsk helsepolitikk. Forslaget går rett til kjernen av politikken: Hvordan kan vi skape bedre liv for folk?

Samtlige partier i helsekomiteen stiller seg nå bak intensjonene i De Grønnes forslag. Dermed går det mot gjennomslag på Stortinget.

– Penger og kjøpekraft har aldri vært veien til et godt liv, så det gir lite mening å styre helsepolitikken etter hvor høy inntekt man har.  Nå får vi snudd om på denne prioriteringen – dette er et verdivalg, understreker Stoknes.

Dagens målinger av livskvalitet har en rekke svakheter, og dekker blant annet materielle faktorer langt grundigere enn subjektive faktorer – altså hvordan folk selv opplever og vurderer sine liv. I tillegg fokuseres det i stor grad på nasjonale gjennomsnitt, og dermed er det mange befolkningsgrupper som faller igjennom. Særlig oppsiktsvekkende er det at man ikke har gode målinger for barn og unge.

– Det er urovekkende at ungdom til nå har falt utenfor målingene, samtidig som vi vet at mange sliter med angst, depresjon og atferdsproblemer, forklarer Stoknes.

Men ungdom er ikke de eneste som har blitt rammet av dagens system. Det er også vanskelig å si noe om seksuelle minoriterer, innvandrere, og spesifikke områder som kommuner eller fylker. Med bedre måling av gruppenes livskvalitet, kan vi også si noe om hvem som får det bedre, og hvem som får det vanskeligere.

Land som Danmark, Tyskland, Storbritannia og Frankrike ligger allerede langt foran Norge i arbeidet med måling av livskvalitet.

Les hele forslaget her.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny