Rus

De Grønne inviterer til rusforlik

20. mai 2017

De Grønne har lenge tatt til orde for å hjelpe fremfor å straffe rusavhengige. Til høsten vil vi derfor invitere alle partiene på Stortinget til et rusforlik.

Norge har lenge hatt som et politisk mål å få et narkotikafritt samfunn. Straff har vært det primære virkemiddelet, med formål om å skremme unge fra å bruke illegale rusmidler.

– Dagens narkotikapolitikk virker ikke. Selv om Norge har en av de strengeste lovene i Europa, har vi 15 ganger flere overdosedødsfall enn Portugal, som har avkriminalisert brukerdoser av narkotika, sier nasjonal talsperson og 1. kandidat for Oslo, Une Aina Bastholm.


Medmenneskelighet, ikke moralisme

Hun mener at kunnskap, medmenneskelighet og skadebegrensning, ikke moralisme, må bli førende i ruspolitikken.

-Rusavhengige har ofte dypere problemer i bunn. Straffelinja gjør i dag at folk som er alvorlig syke ikke får hjelpen de trenger, men tvert imot opplever å bli utstøtt og fordømt som kriminelle, sier Bastholm.

Rusforliket MDG vil invitere de andre partiene til, bør inneholde disse punktene, mener hun:

  • Å gi rusavhengige hjelp og ikke straff, ved å f.eks. tilpasse “Portugal-modellen” til norske forhold.
  • Å tilby heroinassistert behandling til de som ønsker det. Dette kan redusere kriminalitet og sosiale utgifter, og gi verdighet og mestringserfaring i hverdagen.


Vil hindre at unge blir rusavhengige

I 2013 sluttet Stortinget seg til en nullvisjon for å redusere antallet overdosedødsfall. De Grønne vil nå utvide denne med to elementer til: null overførbare, smittsomme sykdommer som følge av rusbruk, og null rusavhengige uten tilbud om behandling.

– Målet må være å hindre at unge som sliter blir rusavhengige og hjelpe dem ut av en låst situasjon, samt begrense skadevirkninger og gi verdighet og autonomi til de tyngste misbrukerne. Dessuten er det et mål å knekke det illegale markedet og stanse kyniske bakmenn som i dag tjener penger på andres sykdom, sier Bastholm

Hun håper rusforliket vil gi helsepersonell tid og rom til å følge opp mennesker over tid og gi folk autonomi og selvrespekt.

– En skadebegrensende politikk må selvsagt handle om mye mer enn dette. Mennesker som sliter med rusavhengighet må møtes med et bredt og sterkt helsefaglig tilbud, med gode økonomiske rammer, sier Bastholm.

Les mer:

  • I 2016 var gjennomsnittstallet for overdosedødsfall i Europa 19 dødsfall per 1 million voksne (15-64 år). I Norge er det tilsvarende tallet 68. I Portugal er tallet fire og en halv.
  • I september 2014 la The Global Commision on Drug Policy (GCDP) frem sin rapport om effektene av de siste tiårenes ruspolitikk. Konklusjonen var at det er tvingende nødvendig med grunnleggende endringer, både for å ivareta de som bruker og misbruker rusmidler, for å redusere rusbruk blant unge og for å knekke det illegale markedet.
  • The Global Commision on Drug Policy, med blant andre Thorvald Stoltenberg, Kofi Annan og Bill Clinton utfordret i fellesskap forbudslinjen allerede i 2010. De påviser i sin rapport (https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_English.pdf) at forbudslinja både har feilet og skapt ufattelig mye lidelse for enkeltmennesker gjennom straff og stigma. Vi har også endt opp med at hele samfunn blir styrt av narkotikakarteller. I Mexico kan så mange som 125.000 mennesker ha mistet livet som ofre for narkokartellenes herjinger.

Les mer om De Grønnes ruspolitikk her: http://www.dagbladet.no/kultur/en-nodvendig-rusreform/66639376

 

Foto av Christian C.
Lisens
Originalbilde.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny