Følg USA – støtt De Grønnes forslag om klimaprosent!

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsstyre 15.11.14:

Miljøpartiet De Grønne mener Norge må følge opp USAs løfte om å gi 3 milliarder til FNs klimafond. Vi oppfordrer de andre partiene til å stemme for vårt forslag om å bruke én prosent av BNI fra Oljefondet på klimafinansiering når dette behandles i Stortinget torsdag 20. november.

USA vil gi 3 milliarder dollar til FNs grønne klimafond, varslet Barack Obama på G20­-toppmøtet i Brisbane lørdag 15. november. Tidligere har Frankrike lovet å gi én milliard dollar til klimafondet. Sverige vil gi fire milliarder svenske kroner de neste fire årene. Til sammenligning har regjeringen foreslått at Norge skal støtte klimafondet med 200 millioner kroner i 2015.

Miljøpartiet De Grønne mener 200 millioner ikke er i nærheten av å gjenspeile Norges klimaansvar. Norge er i en særklasse fordi vi over flere tiår har tjent opp en stor formue på å selge forurensende olje og gass. Vi har et enormt ansvar for å gjenoppbygge internasjonal tillit og stille kapital til disposisjon for en fornybar utvikling i Sør.

Konflikten mellom rike og fattige land i verden er det som effektivt har stoppet klimaforhandlingene til nå. Årsaken er at landene som er historisk ansvarlige for klimaendringene ikke har vist nevneverdig vilje til å redusere sine klimagassutslipp eller å betale for omstilling i utviklingsland. Skal vi ha et håp om å få til en ny klimaavtale må rike land løfte ambisjonsnivået i klimapolitikken betydelig.

Miljøpartiet De Grønne mener Norge nå må benytte muligheten til å følge etter USA, Frankrike og Sverige. Statens Pensjonsfond Utland setter oss i en unik økonomisk posisjon i verdenssammenheng. Formålet med fondet er å trygge framtida. Derfor bør vi bruke en del av fondet til å sette en ny standard for klimafinansiering internasjonalt og slik legge press på enda flere land.

Forslaget om en klimaprosent går ut på å hente én prosent av BNI fra Statens Pensjonfond Utland og betale til FNs grønne klimafond. Dette tilsvarer rundt 33 milliarder kroner i 2015.

Norge har vært med å opprette fondet og har et eget styremedlem. Pengene i fondet skal brukes til å møte utviklingslands behov for klimatilpasning, utslippsreduksjoner og teknologiutvikling i utviklingsland.

Meny