MDGs politikk – lettlest og enkelt forklart

Miljøpartiet De Grønne vil gjøre verden best mulig for alle mennesker på jorden i dag, for de som kommer etter oss i framtiden og for dyrene og naturen.

Fakta om MDG

 • Ble stiftet i 1988

 • Over 12.000 medlemmer
 • Arild Hermstad er leder
 • Tre representanter på Stortinget
 • Sitter i mange kommunestyrer og alle fylkesting

Topp 5 saker

 • Solidaritet
 • Klima og miljø
 • Grønt næringsliv
 • Livskvalitet
 • Dyrevern

De menneskeskapte klimaendringene har begynt, og de rammer verden urettferdig. Mens resten av Europa kutter sine utslipp, kutter Norge lite. Det haster å få fart på omstillingen bort fra olje og gass og til fornybar energi. MDG vil lage et moderne velferdssamfunn i balanse med naturen.

Norge har mange grønne muligheter. MDG vil flytte penger og kunnskap fra fossil energi til grønn energi. Ved å prioritere livskvalitet foran stadig økende forbruk, kan vi skape et bedre og varmere samfunn. Vi vil ha trygge arbeidsplasser og at maten vi produserer i Norge skal bruke lokale ressurser.

Med en rettferdig fordeling i bunn, gir dette et samfunn som tar vare på både mennesker, natur og andre arter. Et varmere samfunn hvor livskvalitet ikke er avhengig av høy lønn og høyt forbruk. Et smartere samfunn hvor ressurser deles, gjenbrukes og utnyttes bedre enn i dag. Et samfunn som får mer ut av mindre.

Vi må slutte å forurense

I dag bruker vi olje og gass til biler, fly og til å lage strøm med. Det er veldig farlig, fordi lufta vårt blir varmere og varmere når vi brenner olja opp. Derfor prøver hele verden nå å slutte å bruke kull, olje og gass. I tillegg kaster vi plast i naturen som dreper planter og dyr. Det mener MDG at vi må slutte med så fort som mulig. Vi bør satse på ting som ikke forurenser – nemlig fornybare ressurser som solceller og vindkraft!

 • Vi må passe godt på klima og miljø, være forsiktig med hvor mye vi forurenser og bruker av naturen.
 • Det må lønne seg å velge klimavennlig, derfor vil vi ha klimabelønning hvor inntektene fra klimaavgifter deles ut likt til alle. Da lønner det seg å forurense mindre og dyrt å forurense mer.
 • Vi vil samarbeide om å finne lure løsninger for å få fort slutt på oljeutvinning på en trygg måte

Helse og omsorg for alle

Helsepolitikk handler om mer enn sykdom. Det handler om å hindre at man blir syk i utgangspunktet, gi god omsorg til de som er blitt syke og passe på at alle har god livskvalitet. MDG vil at alle skal få et godt helsetilbud, uansett om de har mye penger eller lite penger.

 • Vi må ta vare på de som er rusavhengige og støtte rusreformen. Syke mennesker skal ha hjelp, ikke straff fra politiet.
 • Biler gir luftforurensning og skummel skolevei. Sykkelveier må bygges og bilene må kjøre mye saktere forbi skolene!
 • De som er psykisk syke må lett og raskt få hjelp

Trygt arbeidsliv

MDG vil passe på de grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, som rett til fast og mulighet til å påvirke egne arbeidsvilkår. Vi vil legge til rette for aktive arbeidslivsorganisasjoner, en sterk arbeidsmiljølov og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten.

 • Vi vil at alle, uansett, skal kunne delta i samfunnet, jobbe og gjøre frivillige aktiviteter på lik linje
 • Vi vil at alle skal ha tid til andre ting enn jobb. Foreldre med barn under 12 skal få en ekstra ferieuke.
 • Det skal være enkelt å få fast jobb og ikke bare være vikar hele tiden

Skolen er viktig!

Skolen er viktig! Det er der alle barn tilbringer masse tid. Skolen skal være en trygg plass å være, der alle får lære og de yngste barna fortsatt skal få leke. Lærerne må også ha tid til å lære bort, i steden for å bruke tiden sin på å måle hva elevene kan.

 • Hvis man er sulten så er det vanskelig å lære. Derfor vil vi ha gratis, sunn skolemat for alle i grunnskolen
 • Det er viktig å ha tid til andre ting enn skole også. Derfor vil vi ikke ha heldagsskole eller flere prøver
 • Biler gir luftforurensning og skummel skolevei. Sykkelveier må bygges og bilene må kjøre mye saktere forbi skolene!

Kulturtilbud for alle

Alle må kunne delta i kultur- og fritidsarrangement, uansett hvor man bor eller hvor mye penger man har. Dessuten skal ikke myndighetene blande seg inn i hvordan eller hvorfor kulturen lages, men gi støtte til nye kultur- og fritidstilbud i hele landet.

 • Det skal være enkelt for både barn og eldre å få oppleve kultur
 • Minoriteter skal kunne møte og bruke sin egen kultur og sitt eget språk
 • Det skal være enkelt å lage film, dataspill, bøker og musikk i Norge

Fellesskap med verden

Alle som er født i Norge er heldige, for vi bor i et veldig rikt og trygt land. Men ikke alle mennesker er like heldige. Mange steder i verden lever mennesker i fare, og mange er fattige.

MDG mener at Norge må hjelpe flere, både ved å hjelpe fattige land med å bli rike som oss, ved å hjelpe mennesker som flykter fra krig eller forfølgelse. Vi mener at Norge bør være enda flinkere til å hjelpe dem som trenger det aller mest.

 • Norge skal jobbe for fredelige løsninger mellom land. Sivile må beskyttes og uenighet må løses tidlig.
 • Vi må samarbeide med andre land for at jorden, naturen og dyr skal få det bedre.
 • Vi må vite mer om forbrytelser mot barn i krig og hvem som gjør det

Ingen diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse

Mennesker med en funksjonsnedsettelse er ikke syke! De er selvstendige borgere med plikter og rettigheter. Miljøpartiet De Grønne vil at de som har en funksjonsnedsettelse skal få delta i samfunnet akkurat som alle andre. En grønn framtid er også en tilrettelagt framtid. For at flest mulig mennesker skal kunne leve grønne og fullverdige liv, må samfunnet være tilrettelagt på en måte som gjør at alle kan delta.

 • Norge må ta FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i Norges lover.
 • Vi må passe på at mennesker med funksjonsnedsettelser må få fullføre skole og utdanning
 • Vi må tilrettelegge buss og tog, slik at at personer med funksjonsnedsettelse også kan ta del i det grønne skiftet.

Tog og buss og sykkel!

MDG vil at frakt av mennesker og varer skal bli mer miljøvennlig. For å få det til, må vi satse på bedre jernbane, busser og ferger. I dag skaper vi mye forurensing med å kjøre gammeldagse biler og fly som går på olje. MDG vil heller bygge raskere tog i hele Norge, bytte ut gammeldagse biler med elbiler, og gjøre det lettere for alle å bruke sykkel eller gå.

 • Det må bli billigere å ta tog og buss enn tog og bil, og det må være god internett på togene.
 • MDG vil bygge Nord-Norgebanen så de som skal reise i nord også kan gjøre det grønt. Vi vil også bygge dobbeltspor flere plasser, så det blir enklere å reise med tog.
 • Vi vil gjøre det enkelt å ta tog ut i Europa.

Leve mer og kjøpe mindre

En av de største grunnene til at vi skaper forurensing og ødelegger natur, er for å lage ting. Derfor er det bra å ta bedre vare på tingene våre i stedet for å kjøpe nye så ofte. MDG vil at tingene våre skal vare lenger, og at det skal være lettere å reparere, låne og dele ting.

De fleste i Norge har heldigvis nok penger til det vi trenger. Men mange føler at de gjerne skulle hatt bedre tid. I stedet for at vi skal kjøpe flere ting, vil MDG at vi skal få bedre tid til hverandre. Vi vil at voksne skal ha mer tid til å være sammen med barna sine, til å være sammen med venner eller besøke mormor og morfar.

 • Det må bli billigere å reparere og kjøpe brukt, og dyrere og kjøpe nytt.
 • Vi vil at du skal ha rett til å klage på produkter og å få dem reparert når de går i stykker.
 • MDG vil teste ut om 6 timers arbeidsdag funker bra, så man kan få mer tid med de man er glade i.

Bli kjent med politikere våre