Slik fungerer MDG

Norges fremste miljøparti kjemper for solidaritet, natur, klima og grønn verdiskaping.

Miljøpartiet De Grønne ledes av partileder Arild Hermstad og nestledere Ingrid Liland og Lan Marie Nguyen Berg. Sammen med partisekretær Kristin Antun utgjør disse arbeidsutvalget. 

Partiets medlemmer er organisert i lokal- og fylkeslag. Finn ditt lokal- eller fylkeslag her, eller bli medlem her!

Landsmøte

Landsmøtet er partiets høyeste organ. Landsmøtet holdes minst én gang hvert år og behandler følgende saker: Valg til sentrale tillitsverv, samt regnskap, budsjett og årsmelding for sentrale partiorganer.

Planlagte datoer for landsmøter kommende år: 

 • 9.–11. mai 2025
 • 24.–26. april 2026
 • 23.–25. april 2027
 • 5.–7. mai 2028
 • 4.–6. mai 2029 

Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av to personer fra hvert fylke, partiledelsen, sentralstyret og delegater fra Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom. Les mer om landsstyret her.

Sentralstyret

Sentralstyret består av partiledelsen, partisekretær, internasjonal kontakt, 5 andre landsmøtevalgte medlemmer samt en av talspersonene for Grønn Ungdom. Les mer inngående om sentralstyret.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av partileder, nesteledere og partisekretæren. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker som er delegert av sentralstyret eller landsstyret, og i saker som krever så rask behandling at sentralstyret vanskelig kan innkalles.

Stortingsgruppa

MDG har i dag 3 stortingsrepresentanter og et sekretariat med sekretariatsleder, politiske rådgivere, kommunikasjonsrådgivere og gruppesekretær som jobber hver dag for å få gjennomslag for MDG sin nasjonale politikk på Stortinget. Les mer om stortingsgruppa eller kom med innspill til stortingsgruppa.

Sekretariatet

Partiets nasjonale sekretariat ledes av partisekretær Kristin Antun. I tillegg kommer regionkontakter.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 5 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer uten andre sentrale verv i partiet. Les mer om kontrollkomiteen her.

Politiske utvalg

MDG har 13 politiske utvalg som blant annet skal drive politikkutvikling gjennom å produsere politiske plattformer og resolusjoner. Les mer om utvalgene her.

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg skal bistå sentralstyrets internasjonal kontakt sitt i arbeid. Les mer om internasjonalt utvalg her.

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 7 medlemmer med 6 nummererte varamedlemmer. Valgkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i partiet. Valgkomiteen skal også innstille på programkomité de årene dette er aktuelt. Her finner du valgkomiteens oppgaver og mandat og vedtekterLes mer om valgkomiteen her.

Sideorganisasjoner

 • Grønn Ungdom er De Grønnes ungdomsorganisasjon.
 • Grønne Studenter er partiets studentorganisasjon.
 • Grønt Kvinnenettverk er partiets kvinnenettverk. Grønt Kvinnenettverks styre og vedtekter vedtas av landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne, på samme måte som for partiets øvrige verv og vedtekter.
 • De grønne glitrende er Miljøpartiet De Grønnes nettverk for skeiv politikk.
 • Grønt Funkisnettverk jobber for at alle slags mennesker skal kunne delta på lik linje i politikken og samfunnet ellers.
 • Grønt minoritetsnettverk er nyoppstartet, og skal forbedre vår politikk for mangfold og integrering, og jobbe for at MDG representerer mangfoldet i den grønne bevegelsen på en god måte.

En global grønn bevegelse

Vi er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og er medlem av European Green Party (EGP) og Global Greens. Vårt søsterparti i Sverige er Miljöpartiet de gröna, et av flere grønne partier som har opplevd fremgang og hatt regjeringsmakt. 

Styringsdokumenter

Her har vi samlet Miljøpartiet De Grønnes viktigste dokumenter:

Logo og farger

Her kan du laste ned MDGs logoer.

Våre viktigste farger: 
MDG Grønn | HEX #4E7E00 | RGB 78, 126, 0 | CMYK 57, 3, 100, 42
MDG Gul | HEX #F9DC5C | RGB 249, 220, 92 | CMYK 4, 10, 76, 0
MDG Rosa  |  HEX #FF4D8E  |  RGB 255, 77, 142 | CMYK 0, 84, 13, 0
MDG Sort  |  HEX #252525  |  RGB 51, 51, 351 | CMYK 0, 0, 0, 92
MDG Hvit  |  HEX #FFFBEE  |  RGB 255, 251, 238 | CMYK 0, 1, 6, 0

En fullstendig grafisk profil med maler er tilgjengelig for partiet. Ta kontakt om du ikke vet hvor du finner denne.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert.

Nylogo08medium.jpg

Savner du noe her? Send oss en e-post!