Bli med når vi lager nytt partiprogram

Vi vil gjøre verdens beste politikk enda bedre. Men vi trenger DEG for å få det til! 

Hopp rett til: Send innspill | Arrangementer | Hva har skjedd til nå? | Visjoner for 2045 | Temaer | Flere måter å bidra på | Viktige datoer og milepæler | Dette er programkomiteen | For organisasjoner

Før stortingsvalget i 2025 skal MDG vedta et nytt program, med gode, grønne løsninger for blant annet klima og natur, næringsliv og solidaritet. For å lykkes trenger vi deg!

Vi har en super programkomité, som akkurat nå lager førsteutkast til partiprogram, blant annet basert på alle innspillene vi har fått så langt. Vi inviterer alle, i og utenfor partiet, til å sende innspill, både nå og når førsteutkastet et klart i august. 

Send innspill

Du kan sende oss innspill hva som helst, enten om temaene under, eller noe helt annet.

Bli med på et kommende arrangement:

Info om kommende arrangementer kommer her.

Hva har skjedd til nå?

Programkomiteen har møtt mange aktører for å få innspill allerede, og har arrangert mange åpne møter, blant annet flere om norsk økonomi og omstilling (se visjoner under!). Programarbeidet har også fått omtale i media. Her er noen klipp:

Hør podcasten Stavrum og Eikeland: MDG-Ingrid om demokratireform og MDGs framtid 
Ingrid Liland i podcasten Wolfgang Wee Uncut: MDG, Skolen, Grønne Skiftet, Klimamålene, Rødt Kjøtt, Kjernekraft, Skatt og Velferd
Nettavisen: Skandalene er en fare for demokratiet: MDG-toppen mener hun har svaret
Dagbladet: Robert Mood og Ingrid Liland vil ha demokratireform
Altinget: Partiene ruster til valg: Slik prioriterer de i programarbeidet 
Altinget: Vi trenger en langsiktig, grønn skattereform for tiden vi lever i
Aftenbladet: Oljearbeider og romfarts-gründer jakter grønne svar i oljebyen
Altinget: MDG lanserer omfattende oljeslutt-plan
VG: MDG vil ha kortere arbeidstid
Dagsavisen: Er mer fritid den nye velferdsreformen?
Dagens Perspektiv: MDG vil ha ungdomslønn inn i programmet
Nettavisen/KRS: MDG i tenkeboksen: Pønsker på borgerlønn og sekstimersdag 

Programkomiteen i MDG, en rekke ulike mennesker, poserer for et gruppebilde på forsommeren 2024. De smiler og er kledd i alt fra fargerike kjoler til skjorte og olajakke.

Programkomiteen i MDG forsommeren 2024. Noen av medlemmene var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Visjoner for Norge i 2045: Velkommen til vår vinn-vinn-verden

Omstillingen i Norge går sakte. Utslippene går knapt ned, og vi bygger ned natur i storstilt tempo. Vi blir sykere og mer ensomme, og flere sliter økonomisk. Valget i 2025 må bli et taktskifte for mennesker og miljø. Men hvordan? Et viktig hinder for omstillingen vi står overfor, er at folk rett og slett ikke vet hva vi skal omstille oss til. Hvordan ser det ut i Norge, etter at sirkulærøkonomien har blitt en drivende kraft i samfunnet? Hvordan oppleves og fungerer ulike deler av samfunnet vårt, når vi skaper verdi og velferd uten å ødelegge ressursgrunnlaget? Hvordan bor vi, ha jobber vi med, hvordan ser alderdommen ut?

For å utløse kreativiteten og drakraften som må til for å få fart i omstillinga, må vi tegne troverdige og kraftfulle fremtidsbilder som viser hvor vi skal. Ja, vi i MDG må faktisk gjøre dette mer enn noe annet parti, for det er ikke småtterier vi vil ha velgernes tillit til å endre på, men endringer av mer grunnleggende og systemgjennomgripende karakter. Vi skylder velgerene en veldig god og konkret forklaring på hvorfor og hva vi vil endre til.

Her kommer visjonene inn. Og for å skape disse, har programkomiteen snakket med en rekke fagfolk, andre folk utenfor partiet og partimedlemmer. Sammen har vi beskrevet visjoner for noen viktige samfunnområder, i et tjue års perspektiv. 

Visjonene skal både være siktlinjer som strukturerer programarbeidet, og visjonene skal danne grunnlag for fortellingen som vi skal vinne valget med i 2025. De skal brukes i some, i taler, i samtale med velgere også videre. 

Ikke ta visjonene som et ferdig produkt. Tvert i mot. Det vi presenterer på denne siden fremover, er skisser på et ganske tidlig stadium, som vi ønsker at du gir tilbakemelding på. Hva mangler? Hva kan bli bedre? Hva er riv ruskende galt? 

Visjoner er i sin natur noe å strekke oss etter, men vi har forsøkt å legge visjonene på et nokså saklig nivå. Dette er ting vi gleder oss til og som vi tror er oppnåelig i et tjue års perspektiv! 

Visjon 1: I 2045 lever vi innenfor planetens tålegrenser

Flere illustrerte visjoner blir publisert her fremover.

Temaer og fordypning

Programkomiteen er i gang med noen av de største temaene for neste stortingsperiode. For å komme i gang har vi formulert disse målsettingene for samfunnet:

  • Sette planetens tålegrenser som ramme for samfunnet: klima, natur, miljø som reelle rammer for økonomien og alle sektorer
  • Endre Norge nedenfra: grasrot- og lokaldemokrati, grønne endringer i nabolag, bygd, by 
  • Bygge et velferdssamfunn for en ny tid: gode liv i alle livets faser, bærekraft, mangfold og forebygging
  • Bidra til en trygg verden med samarbeid, fred og gode liv for mennesker og natur: internasjonal solidaritet og samarbeid, internasjonale selskaper, sikkerhet og forsvar
  • Omstille norsk økonomi fra en fossiløkonomi til en sirkulærøkonomi: næring, petroleum, skatt- og avgiftspolitikk, krafttilgang

I løpet av programprosessen skal absolutt alle samfunnsområder, store som små, diskuteres og skrives om. Send ditt/dine innspill allerede nå!

DU er en viktig ombudsperson for de folka og sakene du brenner for, lokalt og globalt. Kanskje noen saker eller personer var ekstra viktige for MDG i sist valgkamp i din kommune eller fylke? Det er gull verdt i programarbeidet mot stortingsvalget 2025!

Du kan også gi innspill på nåværende arbeidprogram for stortingsperioden 2021-2025. Her kan du stemme opp og ned de enkelte punktene og gi kommentarer, så vi vet hva vi bør ta med videre og hva vi bør justere.

Flere måter å bidra på

  • Er du eller noen du kjenner spesielt opptatt av et tema og kan være med å skrive forslag, diskutere andres forslag, starte diskusjoner lokalt eller på sosiale medier? Meld deg som ressursperson her!
  • Kanskje du har blitt kjent med en organisasjon, en gruppe med folk eller et miljø i kommunen din, som har innspill til vår politikk? Videresend gjerne forslag fra dem via innspillsskjemaet (og husk å si fra til dem at du har gjort det!). 
  • Vil du samle folk der du bor til en samtale om politikk rundt bålet, invitere en politiker eller på andre måter diskutere ny politikk der du bor? Sjekk ut mdg.no/aksjonsdager for å få tilgang til en verktøykasse som gjør jobben lettere.

Viktige datoer og milepæler

2024:
1. april: frist for innspill til førsteutkastet
August: programkomiteens førsteutkast publiseres
15. oktober: høringsfrist på førsteutkastet

2025:
Januar: programkomiteens endelige forslag publiseres
Landsmøtet: programmet vedtas
September: grønn seier på Stortinget 🌻

Dette er programkomiteen

Ta kontakt med oss: program@mdg.no

Leder: Ingrid Liland, Oslo (i permisjon)
Nestleder: Hildegunn Marie Tønnessen Seip, Agder. Fungerer som leder mens Ingrid Liland er i fødselspermisjon.

Faste medlemmer: 
Frode Lindal, Troms og Finnmark
Tobias Stokkeland, GU-representant
Marie Storli, Oslo
Pål Thygesen, Oslo
Suzanne Rødseth, Vestland
Marius Heide, Troms og Finnmark
Lan Marie Berg, Oslo
Even Nord Rydningen, Oslo 
Bård Sødal Grasbekk, Buskerud
Robert Svendsen, Nordland
Torkil Vederhus, Oslo
Christine Ødegaard, Vestland
Jonas Bugtene Boulifa, Trøndelag

1. vara Stefan Norris, Akershus
2. vara Hilde Herrebrøden, Oslo
3. vara Cecilie Høisæter, Vestland

For organisasjoner

Har din organisasjon et innspill til vårt program? Så bra! Send ditt innspill her.

For å kontakte programkomiteen eller avtale et møte, kontakt program@mdg.no