55 klimahandlinger som løser krisa

Klimakrisa er her nå, og vi vet hva som skal til for å løse den. Det finnes hundrevis av rapporter med løsninger som viser hvordan vi når klimamålene. Men det hjelper ikke at løsningene finnes hvis ingen handler.

 

Hvilke klimatiltak bør vi satse på? Send ditt innspill til programmet!

 

55 klimahandlinger som løser krisa

Klimahandling nummer én er din klimahandling. I et demokrati er det du som bestemmer hvem du gir makt til. 

Hvis du setter klima og natur høyt, bør du stemme MDG. Så er det opp til politikerne å gjennomføre de 54 andre handlingene. Her ser du hva som skal til for å kutte utslipp!

Bærekraftige byer og tettsteder

Transport uten utslipp

Maten vi spiser

Mer fornybar energi

Miljøvennlig næringsliv

Omstille oljenæringen

Sirkulærøkonomi

Ta vare på naturen

Send ditt innspill om klima!Ved å sende inn dette skjemaet lagres informasjonen i MDG sin database over støttespillere, frivillige og medlemer. Dine persondata oppbevares og behandles i henhold til vår personvernerklæring.