55 handlinger som løser klimakrisa

Vi vet hva som skal til for å kutte utslipp. Det finnes hundrevis av rapporter med løsninger. Men det betyr ikke noe hvis regjeringen ikke handler.

💡 Hvilke klimatiltak synes DU vi bør satse på? Send innspill til det nye partiprogrammet!

Klimahandling nummer én er din klimahandling. I et demokrati er det du som bestemmer hvem du gir makt til.

Hvis du setter klima og natur høyt, bør du stemme MDG. Så er det opp til politikerne å gjennomføre de 54 andre handlingene. Her ser du hva som skal til for å kutte utslipp.

Bærekraftige byer og tettsteder

Transport uten utslipp

Maten vi spiser

Mer fornybar energi

Miljøvennlig næringsliv

Omstille oljenæringen

Sirkulærøkonomi

Ta vare på naturen

Send ditt innspill om klima!Ved å sende inn dette skjemaet lagres informasjonen i MDG sin database over støttespillere, frivillige og medlemer. Dine persondata oppbevares og behandles i henhold til vår personvernerklæring. 

Se også