Politikk | Klimabelønning

Klimabelønning

Miljøpartiet De Grønne vil innføre en nasjonal klimabelønning hvor økte miljøavgifter deles ut til befolkningen. Slik vil de som har lave karbonutslipp sitte igjen med mer og de med høye utslipp sitte igjen med mindre.

Vi vil:

  • Innføre en ordning med klimabelønningen “KAF” (Karbonavgift til fordeling), der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte drivstoffavgifter, deles direkte ut igjen til alle innbyggere. Avgiften skal være innrettet på en måte som sikrer at den fungerer geografisk og sosialt rettferdig.
  • Trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff, og øremerke påslaget til klimabelønning og tiltak som fremmer miljøvennlige alternativer.