Politikk | Skatter og avgifter

Skatter og avgifter

MDG vil føre en politikk som gir en moderat økning i det samlede skatte- og avgiftsnivået, for å løse viktige samfunnsoppgaver i stortingsperioden. Vi vil gjøre de miljøvennlige valgene lønnsomme for både enkeltpersoner og næringsliv, mens vi vil gjøre det dyrere å forurense.

De Grønne vil:

  • Innføre en ordning med klimabelønningen “KAF” (Karbonavgift til fordeling), der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som for eksempel økte drivstoffavgifter, deles direkte ut igjen til alle innbyggere. Avgiften skal være innrettet på en måte som sikrer at den fungerer geografisk og sosialt rettferdig. 
  • At folk med lav eller gjennomsnittlig inntekt skal få redusert inntektsskatt i løpet av stortingsperioden, mens folk med høy inntekt skal betale mer.
  • Fjerne merverdiavgift på bl.a frukt, grønt, økologiske varer, vegetariske produkter, gjenbruk og reparasjoner.
  • Begrense prisveksten på boliger, blant annet gjennom gradvis å fjerne rentefradraget for boliglån og utrede økt beskatning på sekundærboliger.
  • Øke bunnfradraget i formuesskatten, samtidig som skattesatsen økes på større formuer. 
  • Øke avgiftene på bruk av plastemballasje, fossilbiler og forurensende flyreiser samt øke momsen på kjøtt.
  • Gi skattevilkår til grønne næringer etter modell av dagens fordeler til oljenæringen.
  • Sikre at norske statseide selskaper og deres datterselskaper ikke flytter funksjoner til utlandet med den hensikt å redusere skatt til norske myndigheter.
  • Jobbe for at multinasjonale selskaper betaler en rimelig skatt på inntekter og verdier skapt i Norge. 
  • Aktivt for å bekjempe skatteparadiser og hindre skattetilpasning og kapitalflukt.