Politikk | Resolusjoner | Solidaritet med Ukraina

Solidaritet med Ukraina

Landsmøtet 2022

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 8.5.2022

 • Miljøpartiet De Grønne fordømmer på det sterkeste Russlands invasjon av Ukraina. Russlands president Vladimir Putin er ansvarlig for lidelse for millioner av mennesker, inkludert folkerettsstridige og brutale krigsforbrytelser i Ukraina. Det må ta slutt. 
 • Norge har en moralsk plikt til å hjelpe Ukraina i kampen for sitt demokrati. Norge må bidra kraftigere humanitært, økonomisk og militært på måter som ivaretar ukrainernes selvråderett og kan hindre sivile tap. 
 • Motgiften mot autoritær makt og voldsutøvelse er globalt samarbeid. Norge må sikre at handel, bistand og annet internasjonalt samarbeid nå brukes til å styrke demokrati og menneskerettigheter.
 • De økte inntektene Norge får fra salg av fossil energi på grunn av krigen må brukes til å opprette et solidaritetsfond. Fondet skal bidra med: 
  • humanitær hjelp og gjenoppbygging av Ukraina
  • å gjøre Europa uavhengig av russisk olje og gass
  • å hindre sosial nød som følger av høye priser på energi og mat i fattige land
 • Norge må ta i mot så mange flyktninger som det er behov for fra Ukraina, uten at dette skal gå på bekostning av Norges forpliktelser overfor flyktninger fra andre land eller bistand til andre formål. Vi må også forbedre mottakssystemet for alle asylsøkere og flyktninger så vi får kortere saksbehandlingstid, verdige forhold, og kan ta et særlig ansvar for spesielt sårbare flyktninger. 
 • Miljøpartiet De Grønne mener det er viktig å styrke NATO som en ren forsvarsallianse i nordområdene, og stiller oss positive til at Sverige og Finland søker medlemskap. Norge må jobbe internt i NATO for et økt fokus på atomnedrustning.
 • ​​Vi vil innføre strengere økonomiske sanksjoner overfor Russland og Belarus for å svekke deres evne og vilje til krigføring, og støtte målrettede sanksjoner selv om det vil koste oss noe.
 • Norge må bidra til et internasjonalt rettsoppgjør som holder russiske og belarusiske beslutningstagere ansvarlige for angrepskrigen i Ukraina, og som straffeforfølger krigsforbrytere. Den globale jurisdiksjonen for å få straffeforfulgt krigsforbrytelser må generelt styrkes.

Se også