Politikk | Forurensing og miljøgifter

Forurensing og miljøgifter

Forurensing, miljøgifter, og forsøpling spres i dag over hele jordkloden og er en direkte trussel mot mennesker og miljø.

MDG vil: 

  • Jobbe for å sikre at klær, mat, leker, emballasje og andre forbrukerprodukter som selges i Norge skal være trygge og giftfrie.
  • Sørge for ren luft i norske byer og lokalsamfunn.
  • Bruke offentlige innkjøp aktivt til å etterspørre miljømerkede produkter for å begrense bruk av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier.
  • Få på plass trygge løsninger for lagring av alle typer farlig avfall.
  • Styrke merkeordninger som gjør det enkelt å finne ut om produkter inneholder stoffer som kan skade helse og miljø.
  • Begrense støy som skader livskvalitet, helse og dyr. Forby all privat oppskyting av fyrverkeri. 
  • Gjeninnføre forbudet mot bruk av blyhagl i jakt. 
  • Jobbe for et globalt forbud mot de farligste miljøgiftene.