Politikk | Plastforsøpling

Plastforsøpling

Vi vil gjøre Norge til en verdensleder i kampen mot plastforsøpling.

De Grønne vil:

  • Utrede og innføre et avgiftssystem på plast som gjør resirkulert plast konkurransedyktig i forhold til fossil plast. 
  • Halvere bruk av engangsplast innen 2027. 
  • Sette som mål at halvparten av plastprodukter i Norge skal være laget av gjenvunnet plast innen 2030. 
  • Videreutvikle en nasjonal plan for full oppryddning av plastsøppel i norsk natur innen 2030, basert på Rydd Norge- programmet.
  • Øke gjenvinningsgraden av plastemballasje til 70 prosent innen 2025 og legge til rette for mest mulig kortreist gjenvinning. 
  • Forby plastprodukter med helse- og miljøskadelige tilsetningsstoffer.

Stans forsøplingen

Plastforsøplingen er en av vår tids største miljøproblemer. En rapport fra World Economic Forum anslår at det havner 8 millioner tonn plast i havet hvert år. Hvis dagens utvikling fortsetter, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050.

Plastavfall kan bli værende i miljøet i hundrevis av år, til for skade dyr og mennesker. For eksempel tar det ca. 600 år før et fiskesnøre av nylon brytes ned i havet.

Mikroplast finnes snart overalt

Når plasten brytes ned, bidrar den til et nytt problem: spredning av mikroplast. Dette betyr at de største plastmengdene i havet ennå ikke er brutt ned til mikroplast. Vi kan dermed forvente at problemet med små plastpartikler som havner i – og forgifter – næringskjeden, er sterkt økende.

Det er nødvendig å starte et systematisk arbeid for å redusere plastforsøplingen. Forsøplingen kan begrenses kraftig med enkle tiltak som er både lønnsomme eller svært rimelige. Flere av tiltakene vil i tillegg kunne bidra til å skape nye varige grønne arbeidsplasser over hele landet og økt resirkulering av materialer og ressurser.

Internasjonal innsats

Plastforsøpling er et globalt problem, i og med at plastproduktene enkelt spres over lange avstander. Norge har lang erfaring med å drive internasjonalt miljøsamarbeid og høy kompetanse på systemer for håndtering og gjenbruk av plastavfall. Vi er derfor i en god posisjon til å være initiativtaker og pådriver for arbeid med en internasjonal avtale om produksjon, bruk og håndtering av plast. Hovedmålet for en slik avtale må være å redusere utslipp, ressursbruk, forsøpling og miljøskade på globale økosystemer.