Politikk | Oppdrett

Oppdrett

De Grønne ønsker en oppdrettspolitikk som setter hensynet til natur- og artsmangfold først.

De Grønne vil: 

  • Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2025. 
  • Skjerpe kravene til dyrevelferd for oppdrettsvirksomheten, blant annet ved å redu- sere antall fisk per merd, avvikle lusebehandling med leppefisk og termisk avlus- ning, samt utvide kravene til rapportering av sykdommer.
  • Innføre et mål om at mest mulig av fôret til norsk oppdrett skal komme fra norske ressurser innen 2030.
  • Få på plass obligatoriske systemer for sporing av rømt oppdrettslaks.
  • Beskytte viktige fiskefelt, korallrev og andre sårbare områder mot oppdrettsvirksomhet.
  • Styrke den uavhengige forskningen om hvordan oppdrett påvirker økosystemer i fjorder og havområder.
  • Avvikle bruk av kitinhemmere, nervegifter og kobberimpregnering i norsk fiskeoppdrett.