Politikk | Fiskeri

Fiskeri

I tusenvis av år har havene, fjordene og vassdragene vært kilde til mat, arbeidsplasser, aktiviteter og bosetting over hele landet. De Grønnes mål i fiskeripolitikken er å gi fremtidige generasjoner den samme muligheten til å høste av disse naturverdiene.

MDG vil: 

  • Grunnlovsfeste at råderetten over fiskebestandene og ressursene i havet tilhører folket.
  • Forby bunntråling.
  • Si nei til både evigvarende kvoter og til at kvoter skal kunne kjøpes og selges på det åpne markedet. Kvoter som ikke lenger er i bruk skal gå tilbake til staten.
  • Verne viktige fiskefelt mot oppdrettsvirksomhet og havvindindustri.
  • Stille krav om at norsk fisk skal ilandføres og prosesseres i Norge for å kunne markedsføres som norsk.
  • Lovfeste krav om sporbart eierskap for alt fiskeredskap og støtte utvikling av selektive og selvoppløsende redskaper.