Politikk | Abort

Abort

MDG mener kvinner må få bestemme over egen kropp, og er i mot alle innstramminger i abortloven. Vi vil fjerne abortnemndene og heller gi kvinnen muligheten til å motta fordomsfri og trygg veiledning gjennom et støttende organ.

MDG vil: 

  • Sikre økt veiledning og støtte til de som ønsker abort, både i forkant av et valg, og etterpå.
  • Stemme mot forslag som innskrenker retten til selvbestemt abort og reversere innstrammingene i abortloven fra 2019. 
  • Utvide retten til selvbestemt abort til uke 18 ved å erstatte dagens abortnemnd med et rådgivende og støttende organ som et frivillig tilbud rettet mot kvinner og foreldre som vurderer å avbryte svangerskapet mellom uke 12 og 18.
  • At tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser skal være et tilbud til alle personer i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.
  • Gi gratis prevensjon og graviditetstester til alle under 30 år, i tillegg til å styrke ordningene med å promotere langtidsvirkende prevensjon.
  • Støtte opp om aktører som jobber for trygg, lovlig og selvbestemt abort.
  • Øke tilgangen til aborttjenester globalt.

Vi vil fjerne abortnemndene

MDG vil fjerne abortnemndene og heller gi kvinnen muligheten til å motta fordomsfri og trygg veiledning gjennom et støttende organ. I dag er det kvinnen som avgjør om hun ønsker abort inntil uke 12. Etter uke 12 tas avgjørelsen av en nemnd bestående av to leger. Vi mener kvinnen kjenner egen situasjon best og mener hun bør kunne ta det avgjørende valget. Kvinner som vurderer abort bør møtes med kunnskap og støtte. Derfor vil vi gi alle kvinner som ønsker det muligheten til å motta støtte og rådgiving både før og etter en abort. 

Abortrettigheter under press

I flere land er kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp under press. Kvinnens rett til selv å bestemme over egen reproduktive helse er avgjørende for hennes frihet og mulighet til å ta del i skolegang, arbeidsliv og i samfunnet. MDG vil støtte opp om aktører som jobber for trygg, lovlig og selvbestemt abort og vi vil øke tilgangen til trygge aborttjenester globalt. I tillegg vil vi i utdanningsbistanden løfte seksuell og reproduktiv helse, selvbestemmelse og rettigheter.