Politikk | Barnehage

Barnehage

Gode barnehager er blant de viktigste arenaene for sosialisering, integrering og inkludering. MDG vil legge til rette for at de ansatte har god og riktig kompetanse og at det er nok ansatte til at barn og foreldre opplever barnehagen som et trygt sted der alle blir sett og fulgt opp.

MDG vil: 

  • Sørge for nok barnehageplasser i nærmiljøet til de som ønsker det.
  • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagen med mål om 25% flere mannlige barnehagelærere innen 2030. 
  • Sikre at bemanningsnormen gjelder for hele åpningstiden.
  • Bygge barnehager med tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek, kultur- og naturopplevelser. 
  • Innføre statlig finansierte daglige og fullverdige måltider basert på mer økologisk, plantebasert, lokalprodusert og sunn mat.
  • Gi barnehagepersonalet mer tid til individuell oppfølging av barna ved å redusere krav til unødvendig rapportering og dokumentasjon.
  • Forby materiale med miljøgifter på lekesplasser og i leker, og bidra til trygge og miljøvennlige alternativer. 
  • Gi barn på asylmottak rett til plass i ordinære barnehager.
  • Kreve dokumentasjon for at alle økonomiske tilskudd til private barnehager kommer barna til gode ved å lovfeste krav til bruk av slike tilskudd. 
  • Gjøre barnas tid i barnehagene fri for bruk av skjermer.

Private barnehager

Vi mener de private barnehagene er et viktig supplement til de offentlige barnehagene. De Grønne vil gjennom krav og tilsyn sikre at den offentlige støtten går til tjenestene og kommer brukerne til gode, fremfor å gå til kommersiell profitt. Slik styrker vi barnehagen som et trygt og utviklende hverdagstilbud for barna med gode arbeidsvilkår for de ansatte.