Partia Zielonych po polsku

Partia Zielonych po polsku

Partia Zielonych jest za sprawiedliwością, lepszymi warunkami pracy oraz integracją i przeciwko dyskryminacji polskich emigrantów w Norwegia.

Partia Zielonych (MDG) pragnie stworzyć bezpieczne społeczności lokalne, gdzie każdy będzie mógł doświadczyć poczucia wspólnoty, wzajemnego szacunku oraz dobrego zdrowia.

Mamy na celu wyrównać różnice ekonomiczne, wyelimonowac ubóstwo oraz stworzyć przyszłość z bezpiecznymi, pewnymi miejscami pracy, w których będziemy bardziej dbać o ludzi i naturę. Chcemy:

Klimat i srodowisko

 • Ułatwić w życiu codziennym podejmowanie przyjaznych dla środowiska wyborów, powstrzymać zanieczysczenia środowiska i zmiany klimatyczne
 • Lepszego i tańszego transportu publicznego, aby każdy mógł podróżować łatwiej, dbając jednocześnie o środowisko.
 • Lepszej oferty przyjaznej dla środowiska i zdrowej żywności, takiej jak owoce i warzywa.

Praca

 • Stworzyć prostsze przepisy dotyczące imigracji zarobkowej.
  Lepszego dostępu do praw socjalnych.
 • Wspierać organizacje wolontariackie i non-profit, np. z zakresu niesprawiedliwości społecznej, sportu i kultury.
 • Polepszyć jakość informacji o prawach i obowiązkach w życiu zawodowym w językach ojczystych emigrantów.

Język

 • Zapewnić wszystkim pracownikom migrującym ofertę bezpłatnych lekcji norweskiego.
 • Zabezpieczyć prawo mniejszości do języka i kultury.
 • Przeznaczyć środki na przedmioty dwujęzyczne, naukę języka ojczystego oraz dopasowane nauczanie języka norweskiego w szkołach.

Dzieci i szkoła

 • Wzmocnić kompetencje wielokulturowe w przedszkolach i szkołach.
 • Poprawić ofertę miejsc spotkań i szkoleń językowych dla tych, którzy nie korzystają z przedszkoli, m.in. poprzez “Åpen barnehage” – “Otwarte przedszkola».
 • Kontynuacji zasiłku opiekuńczego (kontaktstøtte) dla dzieci w wieku od 1 do 2 lat.
 • Usankcjonować ustawowo wymagania dotyczące kompetencji pracowników i kierowników służb ochrony dzieci i instytucji ochrony dzieci (Barnevernet).

Przeciw dyskryminacji

 • Wzmocnić działania przeciwko dyskryminacji w życiu zawodowym, rynku mieszkaniowym, szkołach, służbie zdrowia i władzach państwowych.
 • Zapewnić ochronę przed dyskryminacją ze względu na światopogląd, przynależność religijną lub kulturową.

Prawo, sądownictwo

 • Ułatwić imigrantom prawa do głosowania poprzez obniżenie wymogu znajomości języka norweskiego do poziomu A2 w celu uzyskania obywatelstwa, oraz zniesienie wymogu zdania testu z nauk społecznych.
 • Bronić wolności słowa i prawa do wyrażania siebie przeciwko systemom politycznym, religijnym i innym.

Ekonomia

 • Aby przynajmniej jeden procent dochodu narodowego był przeznaczany na pomoc humanitarną i pomoc rozwojową.
 • Wprowadzenie “procentu pomocy” na rzecz klimatu i przyrody, w ramach którego kwota odpowiadająca jednemu procentowi dochodu narodowego (DNB) będzie przekazywana corocznie z
 • Funduszu Naftowego na działania związane z klimatem, przystosowaniem się do zmian klimatycznych oraz ochroną przyrody w krajach rozwijających się.

Kobiety i ochrona zdrowia

 • Utrzymać i wzmocnić prowadzenie domów dziecka, ośrodków kryzysowych i usług dla ofiar przemocy w bliskich związkach.
 • Priorytetowo traktować pracę na rzecz zapewnienia dziewczętom edukacji i wzmocnienia praw kobiet w życiu zawodowym, w zakresie zdrowia seksualnego, praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz przeciwdziałania przemocy w bliskich związkach.
 • Wspierać podmioty działające na rzecz bezpiecznej, legalnej i dobrowolnej aborcji oraz zwiększyć dostęp do bezpiecznych usług aborcyjnych na całym świecie.

Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. Razem możemy zmienić norweską politykę! Dołącz do Partii Zielonych tutaj: https://www.mdg.no/blimed

Lista powyżej omawia tylko część politycznych celów Partii Zielonych. Pełny program

Więcej na temat wyborów można przeczytać tutaj.