Politikk | Aktuelt | Slik vil MDG gjøre transporten grønn

Slik vil MDG gjøre transporten grønn

22.05.2024
Norge er i dag bygget på bilens premisser, men vi kan legge om til et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem.

– De store partiene i Norge har tradisjonelt prioritert bil og annen forurensende transport, mens de som tar tog, buss og annen kollektivtransport har blitt nedprioritert. Det samme har de som går eller sykler, sier partileder i MDG, Arild Hermstad.

Natur og matjord har blitt bygget ned, samtidig det har blitt mer klimagasser, svevestøv og mikroplast. 

Regjeringens nye transportplan (NTP) viser at de stort sett vil fortsette med denne politikken de neste ti årene.

Vil gjøre transporten grønn

MDG har laget en alternativ transportplan – GrønNTP! Den viser hvordan vi kan droppe nye unødvendige motorveier, og forbedre de veiene vi allerede har i stedet. Vi kan gjøre kollektivreiser bedre og billigere.

Vi kan kutte støy og lokal forurensning, og gjøre byene mer tilgjengelig for mennesker, med mer plass til sosiale og gratis møteplasser, mer gange og sykkel. 

Se lanseringen i opptak

Last ned: GrønNTP 2025-2036

MDGs viktigste transporttiltak

Flytter 90 milliarder fra naturskadelige motorveier.
Vi vil stoppe den spinnville pengebruken og stanse mange motorveiprosjekter som bygger ned natur og øker biltrafikken.

Raskere togreise mellom de største byene og til utlandet.
Blant annet vil vi bygge “Genistreken” som kobler Oslo og sørlandet bedre sammen og få på plass nattog til København.

Milliarder til utslippsfrie ferger og hurtigbåter.
Ny teknologi gjør det grønnere å reise langs kysten. Vi gir fylkene penger til å oppgradere båter og ferger. 

Tryggere veier med mer
vedlikehold og rassikring.
Mange norske veier er farlige for både mennesker og kjøretøy. Vi vil gi 8,8 milliarder mer enn regjeringen til fylkesveiene.

Elektrifisering av
flere togruter.
Rørosbanen, Trønderbanen til Steinkjer og deler av Nordlandsbanen legges om til strøm med vår plan. 

Satsing på elfly og færre forurensende flyreiser.
Vi satser på ny elektrisk teknologi for kortbanenettet, og jobber for å redusere behovet for flyreiser i samfunnet, blant annet med bedre og mer konkurransedyktig togtilbud.

Lettere og tryggere
å sykle og gå.
Vi gir mer penger til de såkalte byvekstavtalene, der byene blant annet får midler til å legge mer til rette for gående og syklister.

Sparer store mengder klimautslipp og natur.
Planen vår redder nesten tre fjerdedeler av naturen regjeringen planlegger å ødelegge med sin transportpolitikk. Vi redder 90 % av matjorda og kutter enormt med utslipp fra bygging.

Flytter gods fra vei
til bane og sjø.
Vi vil ha 30 % av varetransporten over på tog og skip de neste ti årene. Blant annet gjør vi det lettere å laste om fra båt til bane, så færre varer må fraktes på veien.

Les hele planen her.

Les også