Politikk | Idrett

Idrett

Norsk idrett er i god form, men ikke uten utfordringer. Rekrutteringen til vintersportene smelter bort sammen med snøen og idretten konkurrerer med stadig flere organiserte aktiviteter blant barn. De Grønne ønsker å legge til rette for at det skal være så lav terskel som mulig for å delta i idrett, uten overdrevent utstyrspress og høye medlemskontingenter.

MDG vil: 

  • Legge til rette for et mangfold av rimelige og gratis idretts- og fritidstilbud for barn og unge.
  • Støtte deleordninger for frilufts-, kultur- og idrettsutstyr.
  • Satse på tiltak som kan hindre frafall i aldersgruppen 20-25 år.
  • At e-sport skal tilbys som fag og/ eller linje på flere videregående skoler.
  • Anerkjenne den egenorganiserte og uorganiserte idretten som en del av norsk idrettsliv som har rett på andeler av idrettsmidler, samt egne nærmiljøanlegg og aktivitetsparker.
  • Fase ut kunstgressanlegg med gummigranulat og støtte utvikling av og bytte til miljøvennlige alternativer.
  • Beholde enerettsmodellen for pengespill, men sørge for at mer av idrettsmidlene fra Norsk Tipping går til breddeidrett og til lokale klubber.
  • Prioritere investeringer i anlegg for breddeidrett og ta vare på eksisterende anlegg framfor å bygge nye.
  • Tette hull i dagens enerettsmodell, som reklamer for pengespill sendt fra utlandet og lootboxes (tilfeldige belønninger som koster ekte penger) i dataspill.