Politikk | Aktuelt | Vil ha 80 % utslippskutt innen 2035

Vil ha 80 % utslippskutt innen 2035

04.05.2024
Norge bør kutte mesteparten av utslippene innen 2035 sammenlignet med 1990, og melde inn dette målet til FN, mener MDGs Landsmøte.

Partiet vedtok også flere veivalg for hvordan dette skal gjennomføres, som å unngå uansvarlige mengder biodrivstoff og ta bedre vare på naturens karbonlager. MDG mener alle utslippskuttene på 80 % skal skje i Norge, uten å kjøpe kvoter, altså å betale for utslippskutt i andre land. 

Stortingsrepresentant Une Bastholm er stolt over at MDG nå har vedtatt en effektiv og forståelig klimapolitikk, som følger våre forpliktelser til Parisavtalen. Hun kritiserer Solberg og Støres klimapolitikk, og mener den er planløs og nølende.

– Ofte får vi høre at en ambisiøs klimapolitikk blir urettferdig, men det er mangelen på forpliktelser og forutsigbarhet som nå truer en rettferdig omstilling, fordi det er de pengesterke folkene og bedriftene som klarer seg best. Det vil MDG gjøre noe med.

Les mer: Her er MDGs nye klimavedtak fra landsmøtet

Bør snakke med næringsliv og fagforeninger

Bastholm mener klimadebatten i Norge er forvirrende og unødvendig komplisert med mange mål. 

– I dag er det ingen i Norge som vet hvor mye som skal kuttes i Norge. Det er udemokratisk, og gjør det lettere å skyve problemet foran seg. En får heller ikke laget tydelige og gode omstillingsplaner med næringslivet og fagbevegelsen, som en burde.

I 2021 signerte Støre-regjeringen under på et klimamål og et utslippskutt på mellom 50-55 % skulle tas i Norge, og innen 2030. Bastholm mener regjeringen har feiget ut og nedgradert målet fra å være et mål til å bli et veiledende virkemiddel. 

– Det er en oppskrift på sein og urettferdig omstilling.

Les også: MDGs landsmøte oppsummert

Må lage en plan for oljens sluttfase

Oljeutvinning er den største kilden til forurensing i Norge og står for 25 prosent av Norges utslipp. Hvert år bidrar i tillegg norsk olje og gass til over 500 millioner tonn CO2-utslipp i utlandet. 

Regjeringens klimautvalg la i fjor frem en omfattende rapport og anbefalte at Norge må lage en plan for oljens sluttfase, så raskt som mulig. Utvalget mener vi heller ikke bør bygge ut mer i nye områder. Dette er MDG enige i, og har nettopp vedtatt hva en slik plan bør inneholde.

Partileder Arild Hermstad sier at oljekranen ikke skal skrus av over natten, men at vi må begynne omstillingen nå om vi skal gi trygghet til oljearbeiderne, skape liv i oljeavhengige lokalsamfunn og sikre velferd for barna våre. 

– Slik Tyskland nå faser ut kull frem mot 2038, vil MDG trygt og gradvis fase ut olje innen 2040. Dette er nødvendig for å ta vare på de som jobber i oljen nå, og for å sikre en trygg framtid for barna våre og fremtidige generasjoner.

Hermstad mener det er merkelig at Støre ikke vil lage en plan for omstillingen av olje og gass, når produksjonstoppen for olje og gass i Norge er ventet allerede i 2025 og alle klimaforskere sier vi må fase ut fossil energi nå. 

– Omstillingen kommer til å tvinge seg fram uansett, og uten en plan vil Norges største næring krasjlande og etterlate seg arbeidsledige oljearbeidere og mange lokalsamfunn i økonomisk ruin. Derfor må omstillingen komme i gang nå, sier partilederen.

Les mer: MDGs nye oljevedtak fra landsmøtet

Ønsker avvikling innen 2040

Oljeutfasingen skal skje parallelt med en aktiv politikk for nye industrisatsinger i Norge. De mest forurensende og minst lønnsomme feltene stenges først, samtidig som man stanser leting etter ny olje og gass og ikke forlenger produksjonen fra eksisterende felt. MDG ønsker også at Stortinget skal innføre et nasjonalt mål om at olje- og gassindustrien skal være avviklet innen 2040. 

Partilederen mener Støres politikk har gjort Norge mer oljeavhengig enn noensinne. 

– Det tjener oljeselskapene, ikke oljearbeiderne, og er en kjemperisiko for klima og framtidige jobber. 

Vil ha slutt på investering i klimaendringer

MDG vil også at Oljefondet skal halvere sine utslipp innen 2035. Partileder Arild Hermstad mener noe av det mest effektfulle regjeringen kan gjøre er å sørge for at Oljefondet investerer smart og klimavennlig. 

– Oljefondet er et av verdens største investeringsfond. Derfor hviler det et enormt ansvar på oss for å investere klokt. Regjeringen mener at den slutter opp om Parisavtalen og verdens klimamål. 

Hermstad trekker frem at regjeringen nylig signerte en internasjonal avtale som innebærer at Norge skal slutte å finansiere fossil energi i utlandet, men at denne avtalen ikke gjelder for oljefondet. 

– Vi investerer altså i klimaendringer, og det er det motsatte av det som trengs.

Les også